راهکارهای پیشرفت در نیم‌سال دوم

نیم‌سال دوم به چند دلیل دارای اهمیت است:

1- کارنامه‌ی مدرسه در نیم‌سال اول و کارنامه‌ی آزمون‌های آزمایشی را دارید.

2- انگیزه‌ی شما برای مطالعه و درس خواندن بیش‌تر است.

3- در دوران نوروز، وقت دارید که عقب‌افتادگی خود در درس‌ها را جبران کنید.

4- منطقی‌تر و متعادل فکر می‌کنید.

شما باید کارهایی را در این نیم‌سال انجام دهید تا :

images

1- مطالعه‌ی خود را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بیش‌تر کنید.

2- با جدیت و دقت هرچه تمامتر دفتر برنامه‌ریزی را تکمیل کنید.

3- سعی کنید با بودجه بندی آزمون ها پیش بروید.

4- بر اساس برنامه ،ساعات مطالعه خود را افزایش دهید.

5- مدیریت زمان داشته باشید و در آزمون‌ها تکنیک ضربدر و منها را اجرا کنید.

6- در نیم‌سال دوم در آزمون‌ها غیبت نکنید.

7- برای یک یا دو درس هدف‌گذاری کنید.

8- در بین منابع و کتاب‌های کمک‌آموزشی خود، مناسب‌ترین منبع را برای هر درس را انتخاب کنید.

9- متعادل درس بخوانید. به درس‌های عمومی کم‌توجهی نکنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.