راهکارهای کلیدی برای افزایش کیفیت مطالعه(بخش اول)

به طور کلی می توان گفت که کیفیت مطالعه دو بخش مهم دارد که عبارتند از:

1- وضوح و شفافیت در روش ها

 یعنی این که هر فردی روش های مناسب خود را برای مطالعه و درس خواندن بشناسد و بتواند به طور واضح روش های خود را بیان کند و بنویسد .

2- تعادل داشتن در مطالعه 

یعنی در بخش های مختلف مطالعه ، هر فردی متناسب با وضعیت خود و نیازهایی که دارد تعادل های مطالعاتی را رعایت کنید و از افراط و زیاده روی در بعضی کارها و کم کاری در زمینه های دیگر بپرهیزد . تکمیل منظم و مستمر دفتر برنامه ریزی بوِزه ثبت ساعات مطالعه هفتگی در زمینه ی تعادل بسیار موثر و راهگشاست . 

Opened book on shelf against turquoise background

نکته مهمی که بایستی به آن توجه داشت این است که هم روش های مطالعه و هم تعادل های مطالعه برای هر فردی متفاوت از دیگران است . البته نکات مشترک زیادی هم در بین روش های موفق  وجود دارد ولی هر فردی  باید قبل از نگاه به دیگران به خود اتکا کند و  روش های مناسب خود و تعادل های مناسب خود را بر اساس موفقیت های قبلی اش کشف کند و سپس به سراغ دیگران برود.

نخستین افرادی که می توانند به شما کمک کنند پدر و مادر و خانواده شما هستند زیرا ایشان علاوه بر انگیزه ی کمک به شما شناخت بیشتری هم از رفتار آموزشی و مطالعه ی شما از کودکی تا کنون دارند و بهتر می توانند با شما گفت و گو کنند و در کشف روش های موفق به شما یاری برسانند.

پس از اولیا گفت وگو با دوستان خوب و مشاوران باسواد و باتجربه(نه مشاوران بیسوادی که با عناوین دروغینی نظیر تعیین سطح علمی و … سعی در فریب شما دارند) می تواند در کشف روش های موفق و بهبود کیفیت مطالعه به شما کمک کند . اما این نکته مهم و کلیدی را همواره به خاطر داشته باشید که که در این جا هم نقش اصلی را خودتان بر عهده دارید.

در این سلسله از مقالات ابتدا به روش ها می پردازیم و شیوه ی کشف روش های مناسب شما را بیان خواهم کرد و سپس در مورد تعادل های مطالعه توضیح خواهم داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.