راهکارهای کلیدی برای بهره روی حداکثری از دوران آمادگی برای کنکور(بخش چهارم)

8- احساس قدرت کنيد و خود را بستاييد
 
هر تصور و ذهنيتي که از خودتان داشته باشيد، مطمين باشيد که بر شما، شخصيت و نيز شرايط زندگي‌تان تاثير خواهد گذاشت؛ پس سعي کنيد در هر لحظه، احساس خودشايستگي کنيد و خود را باور کنيد تا خود را زيبا ببينيد.
 
این موضوع را همواره به خاطر داشته باشید که انسان‌هاي ديگر در شما آن را مي‌بينند که شما در خود مي‌بينيد. اگر مي‌خواهيد متوجه شويد که ديگران، چه احساسي نسبت به شما دارند، کافي است که ببينيد شما نسبت به خودتان چه احساسي داريد. مطمين باشيد که ديگران هم همين احساس را نسبت به شما خواهند داشت. اصل خود شايستگي از اصول بسیار مهم و کلیدی اعتماد به نفس است؛ پس آن را با تمام وجود احساس کنيد و هميشه در زندگي خود، آن را به کار گيريد.
 
brain-lots-of-ideas-_94069657

9-مسؤوليت‌پذير باشيد
 
يکي از ويژگي‌هاي انسان‌هاي با روحيه آن است که همواره در مقابل ديگران و مسايل آنها احساس مسؤوليت مي‌کنند. مسؤول بودن باعث مي شود تا شما احساس بهتري نسبت به خود و زندگي داشته باشيد و اين احساس بهتر، باعث انگيزه و کار بيشتر خواهد شد.
 
هر چه که در زندگي شما پيش مي‌آيد به خود بقبولانيد که فقط و فقط مسؤول آن خود شما هستيد. در هر شرایطی شکست‌هاي خود را بپذيريد و درصدد رفع آنها برآييد و به خود بگوييد که هيچ فردي جز خودم در پيش آمدن اين شرايط مقصر نبوده است، و اين من هستم که مي‌توانم همه چيز را تغيير دهم.
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.