راهکاری برای کندخوانی

همانگونه که همه ما بخوبی می دانیم سرعت مطالعه نقش بسیار مهم و کلیدی در پیشرفت کار و حجم مطالعه دارد.از سوی دیگر کندخوانی یکی از مشکلات رایج و متداول در میان دانش آموزان و بخصوص داوطلبان کنکور سراسری بشمار می آید.

ممکن است کندخوانی ناشی از این باشد که هنگام مطالعه دچار نگرانی، وسواس یا اضطراب هستید و از تمام نشدن مطلب، نتیجه‌ی امتحان و… نگرانید. فراموش نکنید که هر نوع هیجان و تشویش فکری سرعت مطالعه‌ی شما را کم می‌کند.

 snailpace

ممکن است علت کندی شما، روش نادرست مطالعه مانند بلندخواندن، راه رفتن حین مطالعه، وسواس بیش از اندازه و کلمه‌خوانی و… باشد یا این‌که به دلیل ضعف بینایی چشم دچار کندخوانی باشید.

برای سریع خواندن این مشکلات را برطرف سازید و متن درس را با ریتم و آهنگ مناسب بخوانید. مطالب کم‌اهمیت‌تر را سریع‌تر بخوانید ولی روی جملات مهم و کلیدی توجه و تأمل بیش‌تری داشته باشید. سعی کنید عبارت‌خوانی کنید و از هر چند کلمه یا یک عبارت، مفهومی استخراج کنید؛ هر کلمه را جداگانه معنی نکنید. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.