راهی ساده امّا مؤثّر برای آموختن!

سلام

به نظر علاقمند و فعّال می‌آمد. کتاب را باز کرده بود و از یک صفحه به صفحه‌ی دیگر به دنبال تمرین‌های حل نکرده می‌گشت و از همکلاسی‌ها می‌خواست راه حلِّ هر کدام از پرسش‌ها را برایش توضیح دهند.

یحیی هم تعدای از پرسش‌هایش را پاسخ داد. وقتی پرسش‌هایش تمام شد و از دوستانی که کمکش کرده بودند تشکّر کرد ، یحیی دستش را گرفت و گفت :«صبرکن! کاری که اکنون انجام دادیم بیش از آن که برای تو فایده داشته باشد برای ما فایده داشت.»

images

زیرا توضیح دادن پرسش‌ها و پاسخ آن‌ها برای تو سبب شد تا ما آموخته‌های‌مان را به نوعی مرور و تکرار کنیم و با توضیح دادن آن‌ها برای تو  در جایگاه آموزش بنشینیم و همین موضوع ماندگاری این مطالب را در ذهن ما بیش‌تر خواهد کرد. همیشه یاددادن به دیگران سبب بهتر آموختن خودمان می‌شود. به همین دلیل ما از تو سپاسگزاریم.

امّا پرسشم از تو این است‌؛ آیا برای حل کردن پرسش‌هایی که در آن‌ها اشکال داشتی فرصت فکر کردن و درگیر شدن با پرسش گذاشتی؟ یا به محض برخورد با اوّلین عدم توانایی از حلِّ آن صرفنظر کردی و یافتن پاسخ را به پرسش از دوستان موکول نمودی؟»

یحیی سکوت کوتاهی کرد و بلافاصله ادامه داد:«واضح است که تو روش دوم را انجام داده‌ای. این روشی است که اصلاً راه به موفّقیّت ندارد. یادت باشد موفّق‌ها کسانی بوده‌اند که وقت زیادی را صرف فکرکردن و بررسی راه‌های مختلف حلِّ اشکالات‌شان کرد‌ه‌اند.

فکرکردن پیرامون راه‌های حلِّ مسائل ، قدرت تجزیه و تحلیل ذهنی را افزایش می‌دهد و این قدرت ،دقیقا همان ابزار کلیدی و مهمی است که در جلسه‌ی آزمون سراسری بشدت به  آن نیاز داریم.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.