راه ساده‌ی رسیدن به موفقیت

پسر كوچکی وارد مغازه‌ای شد، جعبه‌ی نوشابه را به سمت تلفن هل داد و روی جعبه رفت تا دستش به دكمه‌های تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن شماره. مغازه‌دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش می‌داد.

پسرک پرسيد: «خانم! می‌توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن‌های حياط خانه‌تان را به من بسپاريد؟»

خانم پاسخ داد: «كسی هست كه اين كار را برايم انجام می‌دهد.»

پسرک گفت: «خانم! من اين كار را با نصف دستمزدی كه به او می‌دهید، انجام خواهم داد.»

خانم در جوابش گفت که از كار اين فرد كاملاً راضی است.

index

پسرک بيش‌تر اصرار كرد و پيشنهاد داد و گفت: «خانم! من پياده‌رو و جدول جلو خانه را هم براي‌تان جارو می‌كنم. در اين صورت شما زيباترين چمن را در كل شهر خواهيد داشت.» مجدداً خانم پاسخش منفی بود. پسرک در حالی كه لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت.

مغازه‌دار كه به صحبت‌های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: «پسر! از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اين كه روحيه‌ی خاص و خوبی داری و دوست دارم كاری به تو بدهم.»

پسر جواب داد: «نه ممنون. من فقط داشتم عملكردم را می‌سنجيدم. من همان كسی هستم كه برای اين خانم كار می‌کنم.»

چه برداشتی از این داستان کوتاه دارید؟

آیا بهتر نیست گاهی درباره‌ی نقاط قوتمان صحبت کنیم و توانایی‌های‌مان را به دیگران نشان دهیم؟

آیا بهتر نیست همیشه منتظر تعریف و تمجید دیگران نباشیم و خودمان قدم اول را برداریم؟

آیا بهتر نیست گاهی عملکردمان را بسنجیم و ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از آن داشته باشیم؟

آیا بهتر نیست خود واقعی‌مان را بشناسیم و به آن‌چه هستیم افتخار کنیم؟

این نکته مهم و کلیدی را هرگز فراموش نکنید که همه‌ی ما نقاط قوت داریم؛ همه‌ی ما قابلیت انجام کارها به بهترین شکل ممکن را داریم و می‌توانیم فرد موفقی در زندگی و تحصیل باشیم.

همه‌ی ما روش‌های خاصی برای نتیجه‌گیری بهتر و پیشرفت داریم. بیایید به جای نادیده گرفتن آن‌ها، فضایی برای رشد و تثبیت نقاط قوتمان ایجاد کنیم، خودمان را آن‌گونه که هستیم، قبول کنیم و توانایی‌های‌مان را به حد اعلا برسانیم، عملکردمان را بسنجیم و برای بهبود و بهتر شدن آن تلاش کنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.