راه های موفقیت در کنکور از دیدگاه استاد حسین احمدی

پیش نیازهای درسی
پیش نیازهای درسی اهمیت بالایی در موفقیت تحصیلی یک دانش آموز دارد، چرا که یادگیری های جدید بر پایه ی یادگیری های قبلی بنا نهاده می شوند.
دانش آموزی موفق عمل می کند که پیش نیازهای درس ها را به خوبی یادگرفته و برای یادگیری های جدید آمادگی دارد، اما دانش آموزی که پیش نیازهای درسی را ناقص فرا گرفته و برای یادگیری های جدید آمادگی مناسبی ندارد، با وجود هوش و استعداد دچار مشکل می شود.البته با استفاده از سی دی های درسی تولید شده، می توان با کمترین هزینه بهترین معلم خصوصی را به منزل آورد و ضعف های گذشته را اصلاح کرد.بنابراین برای موفقیت باید ضعف های خود را در درس های مختلف پیدا کرد و برای رفع آن ها از افراد متخصص کمک بگیرید.هر دانش آموزی بر اساس وضعیت خود درس بخواند و برنامه ریزی کند. اگر به این موضوع توجه نکنید، به احتمال زیاد وقت و هزینه های زیادی را از دست خواهید داد.

777


آمادگی های انگیزشی
 دومین عامل مهم موفقیت تحصیلی، آمادگی  روانی و انگیزشی است. منظور از آمادگی های روانی علاقه به درس خواندن و انگیزه برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی است.پیش نیازهای درسی و آمادگی روانی بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. دانش آموز قوی برای موفقیت انگیزه ی بسیار زیادی دارد و زمانی که احساس پیشرفت کند علاقه اش به درس و یادگیری بیشتر می شود.بنابراین برای موفقیت تحصیلی هر دو عامل باید تغییر کنند.یعنی هم باید پیش نیازها به خوبی کسب شوند و هم باید علاقه ایجاد و تقویت شود. برنامه ریزی برای درس خواندن تا حد زیادی وابسته به انگیزه های شماست.


 انگیزه های افراد نیز با یکدیگر کاملا متفاوت است. اگر منطقی باشید، مطمئنا می توانید با تشخیص قوت و ضعف انگیزه های تان به شکلی مناسب و موثر برنامه ریزی کنید. یکی از بهترین تکنیک ها برای رفع موانع ذهنی و ایجاد انگیزه، تکنیک "آلفای ذهنی" است.

برنامه های آموزشی
متاسفانه از آن جایی که بیشتر دانش آموزان در پیش نیازهای درسی و آمادگی های انگیزشی مشکل دارند، آموزش و برنامه های آموزشی را مقصر می دانند.
اگر چه معلم در پیشرفت تحصیلی نقش دارد، اما این نقش به اندازه ی دو عامل پیش نیازها و علاقه موثر نیست.


از طرفی کم کاری های سال های قبل نیز بر این استرس می افزاید. تعداد زیاد کتاب های کمک درسی، آموزشگاه ها، دبیران و . . . بسیاری از دانش آموزان را جوگیر و این تصویر را برای آنها ایجاد می کند که اگر از فلان کتاب یا آموزشگاه استفاده نکنند موفق نخواهند شد، اما نکته ی مهم این جاست بیشتر کسانی که رتبه های برتر کنکور را در سال های مختلف کسب کرده اند رمز اصلی موفقیت خود را "تلاش" و استفاده از توانایی های شان در این مسیر می دانند.بنابراین توانایی با استعداد و انگیزه های خود را بشناسید و بر اساس آن ها عمل کنید، چرا که از نظر روانشناسی عامل اصلی پیشرفت و موفقیت در درون شماست.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.