رسوای جماعت شو!

زبان شیرین فارسی پر است از ضرب‌المثل‌هایی که اگرچه رایج هستند و بیان‌شان نُقل شادی بخش هر محفل و مجلس است ، امّا گاهی با تغییراتی در آن‌ها می‌توان مقصودی را بهتر و دقیق‌تر منتقل نمود.

یکی از آن همه ضرب المثل ، همرنگ شدن با جماعت برای جلوگیری از رسوایی است. ولی واقعیّت این است که در مسیر موفّقیّت گاه باید همرنگ جماعت نشد و تن به رسوایی داد.

index

مدرسه و محیط تحصیل در حالتی که جوّ عمومی درسی نیست و رفاقت‌های ریز و درشت مانع انجام وظیفه‌ی دانش‌آموزی است ، مثالی واضح و روشن برای همرنگ نشدن با جماعت است اگرچه این عدم همرنگی منجر به رسوایی شود.

در محیط مدرسه برای دستیابی به موفّقیّت باید متفاوت بود. باید با دیگران فرق داشت.این نکته مهم و کلیدی را همواره به خاطر داشته باشید که انسان‌های موفّق و سعادتمند همیشه با سایرین متفاوت هستند.

آنها برای آن‌که همرنگ با جماعت بی‌تحرّک و ساکن اطراف‌شان نشوند، خود را با تلاش و کوشش رسوای جماعت می‌کنند. برای آنان این رسوایی خوشایند و مسرت بخش است زیرا این رسوایی برای‌شان پیروزی و سربلندی می‌آفریند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.