رموز موفقیت رتبه های برتر کنکور(بخش سوم)

در دو بخش گذشته به بیان سه رمز موفقیت رتبه های برتر کنکور یعنی داشتن هدف واضح و تلاش بی‌وقفه،یک برنامه ای بودن و داشتن خواب کافی و متعادل پرداختیم.در این بخش به بیان دو ویژگی مهم دیگر می پردازیم.

4. مطالعه‌ی مستمر

 اگر قطره‌های آب به صورت مداوم و مستمر بر روی صخره‌ای سخت بریزند و هم‌چنان به کار خود ادامه دهند می‌توانند در آن اثر کنند. پس شما هم سعی نمایید در مسیر آمادگی برای آزمون سراسری، آهسته و پیوسته تلاش کنید.

index

گاهی تند و گاهی قدم برنداشتن شما را از اهدافتان دور خواهد کرد. طبق برنامه‌ی آزمون های آزمایشی با ساعت مطالعه‌ای منطقی و اصولی، کار را پیش ببرید.

شرکت‌کنندگان مسابقه‌ی دو هنگام شروع و در طول رقابت با سرعتی متعادل پیش می‌روند و در ثانیه‌های آخر مسابقه با تمام قوا و انرژی می‌دوند. پس شما هم مانند یک دونده‌ی حرفه‌ای عمل کنید.  

5. خلاصه‌نویسی

برای تکمیل یادگیری خود در درس‌های مختلف و بازیابی سریع مطالب باید مطالب و نکات مهم را دسته‌بندی کنید. با انجام این کار یادگیری مباحث آسان‌تر و مطالعه مفیدتر خواهد بود.

با توجه به حجم مطالب باید همه‌ی مباحث را به صورت دسته‌بندی‌شده به خاطر بسپارید. خلاصه‌های‌تان به عنوان منابعی ارزشمند در دوران جمع‌بندی کاربرد خواهند داشت. می‌توانید از همین امروز خلاصه‌های‌تان را تکمیل کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.