روزتان را بدون درس خواندن شب نکنید

روزتان را بدون درس خواندن شب نکنید. سعی کنید تعادل در جای جای برنامه‌ی کاری‌تان برقرار باشد.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یک روز به دلایلی موفق نشده باشید که مطالعه کنید و درنهایت از آن‌جا که برنامه‌ای مشخص برای خود دارید و این عدم مطالعه در یک روز باعث عقب ماندنتان از برنامه‌ی کاری‌تان می‌شود و درنتیجه برای جبران این عقب‌ماندگی در روزهای دیگر که معمولاً روزهای تعطیل است جبران عقب‌ماندگی‌تان را می‌کنید و ساعت مطالعه‌ای بسیار عالی خواهید داشت.

این عدم تعادل در ساعت مطالعه و عدم پیوستگی در کارتان بتدریج موجب خستگی زودهنگام شما می‌شود و بازدهی مد نظرتان را برای شما به ارمغان نمی‌آورد. پس برای بهترین بودن، بایستی در هر شرایطی پیوستگی و تعادل در  درس خواندن و مطالعه داشته باشید. هر روز هر چند کم مطالعه داشته باشید اما هرگز روزتان را بدون مطالعه کردن شب نکنید.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.