روزهای طلایی، نتایج طلایی

کنکوری های عزیز، تا خیلی دیر نشده است، فرصت را غنیمت شمارید.

نوروز روزهای طلایی شماست؛ زیرا در این روزهای طلایی است که رتبه‌ها جابه‌جا می‌شود. کسانی در این زمان طلایی مطالعه می‌کنند که می‌خواهند به قله‌های اهداف خود برسند. شما با ابزارهایی که در اختیار دارید می‌توانید طلایی‌ترین نتایج خود را رقم بزنید.

images

ابتدا به سراغ درس هایی بروید که نقطه قوت شما محسوب می شوند و به تست‌زنی مطالب و نقاط پایدار خود بپردازید و نقاط مثبت خود را در اوج نگهداری کنید.

در مرحله‌ی دوم سراغ یادگیری‌های ناقص خود بروید و همگام با منابع کمک آموزشی یا دی‌وی‌دی‌های جمع بندی که در اختیار دارید مطالب را یکبار دیگر البته این بار با دقت بیشتر، مطالعه کنید.

به این مهم بپردازید که جایگاه هر مبحث در نوروز می‌تواند مانند رتبه‌های برتر کنکور که جایگاهشان را در این دوران تغییر دادند باشد. شما نیز رفتاری مانند آن‌ها داشته باشید تا با کمک منابع آموزشی و کمک آموزشی که در اختیار دارید، رتبه‌ی خود را جابه‌جا کنید و در این روزهای طلایی نتایج طلایی کسب کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.