روشی مخصوص خودت!

سلام

دوستان عزیز شما حتماً تاکنون با توجه به میزان مطالعه و تمرین و تکراری که انجام داده‌اید به خودشناسی مطلوبی رسیده‌اید. خودشناسی از این بابت باید به کارتان بیاید که برنامه‌ریزی را برایتان تسهیل نماید و دقّت در برنامه و نتیجه‌گیری از آن را بالا ببرد. مثلاً به دلیل خودشناسی می‌دانید که باید هر فصل از درس خاصّی را در دو یا سه بازه‌ی مطالعاتی ، بخوانید و تمرین کنید  و  یا درسی را با شیوه و روشی خاص مطالعه نمایید.  

بهتر است این نکته مهم را همواره به خاطر داشته باشید که انجام مطالعه و برنامه‌ریزی بدین شکل و ترتیب و با توجه به آنچه از خودتان فهمیده‌اید که با تعمّق و تفکّر در احوالات درونی‌تان بدست آورده‌اید را ابتکار و خلاقیت در برنامه‌ریزی می‌نامند. زیرا به روشی رسیده‌اید که مخصوص خودتان است و حتماً نتیجه می‌گیرید و این همان چیزی است که از ان به عنوان فراشناخت یاد می شود و از ضرورت های مطالعه در سال کنکور به شمار می رود.

worlds_best_business_schools_4

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.