روش‌های مرور

یکی از مهم‌ترین ارکان برنامه‌ریزی درست برای موفقیت درکنکور، مرور مطالب خوانده شده است. دانش‌آموزان در طول سال، برنامه‌های زیادی برای یادگرفتن مطالب انجام می‌دهند. ساعت‌های متوالی و متمادی را به خواندن مطالب، تست زدن و یا حفظ کردن اختصاص می‌دهند و زحمت زیادی می‌کشند، ولی یاد‌گرفتن مطالب بدون طی فرآیند یادآوری، فایده‌ی چندانی ندارد و بدون آن، تمام زحمات دانش‌آموزان بر باد می‌رود. چون داوطلبین می‌بایست در روز کنکور تمام مطالبی را که آموخته‌اند، به یاد آورند تا بتوانند پاسخ‌گویی درست داشته باشند و این خود اصلی‌ترین دلیل بر اهمیت مرور است.در این مقاله به بیان بازه های زمانی مرور و اقداماتی که در هر مرحله بایستی انجام بگیرد می پردازیم.

اولین مرور: (حین مطالعه) یادداشت‌برداری، پرسش، توضیح دادن برای خود، خط کشیدن زیر کلمات و جملات، حاشیه‌نویسی و پاسخ دادن به پرسشهای متن کتاب درسی

دومین مرور: ۲۴ ساعت پس از خواندن درس یا تدریس در کلاس شامل:

۱- بازخوانی کامل درس خوانده‌شده و جزوهی آن

۲- حل تمرینهای تشریحی و تستهای آن درس

۳- مرور ذهنی آنچه در طول روز خواندهایم قبل از خوابیدن

index

سومین مرور: یک هفته بعد شامل:

۱- بازخوانی کامل درس و جزوه

۲- حل تمرینات اشکالدار قبلی

۳- علامت زدن قسمتهای فراموش‌شده

۴- حل بخش دیگری از تمرینات باقیمانده

چهارمین مرور: دو هفته بعد شامل:

۱- مرور یادداشتها و خلاصهی درس‌ها

۲- حل تمرینات اشکالدار قبلی

3- علامت زدن قسمتهای فراموش‌شدهی جدید

۴- مرور قسمتهای فراموش‌شدهی قبلی

۵- حل بخش دیگر از تمرینات باقی‌مانده

پنجمین مرور: یک ماه بعد شامل:

۱- مرور یادداشتها و خلاصهی درس‌ها

۲- حل تمرینات اشکالدار قبلی

3- مرور قسمتهای فراموش‌شدهی قبلی و مطالب فرار

ششمین مرور: سه ماه بعد شامل بازخوانی کامل کتاب

بدین ترتیب و با این تکرارهای منظم، مانع فراموشی مطالب در مدت طولانی میشویم.

همانطور که یاد گرفتن محتاج زمان است، یادآوری و تازه نگهداشتن ذهن از مطالب خوانده شده به زمان نیاز دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.