روش دقیقه‌ی نودی برای کاهش اشتباهات

اکثر شما حتما این حالت را تجربه کرده اید که وقتی بهتر و بیش‌تر می‌خوانید در جلسه‌ی آزمون به طور وسوسه‌انگیزی اکثر سؤال‌ها را جواب می‌دهید. با خودتان می‌گویید چون خیلی خوب خوانده‌ام پس حتماً می‌توانم همه را جواب بدهم!

هدفتان این است که درصد ها و به موازات آن، ترازتان پیشرفت کند اما تعداد اشتباهات‌تان خیلی بیش‌تر می‌شود.برای کاهش این دسته از اشتباهات، روش موثر و کاربردی، هدف‌گذاری چندتا از 10تاست.

برای این منظور،پنج‌شنبه قبل از آزمون برای هر درس هدف‌گذاری چندتا از 10تا را انجام دهید. به کمک سه عامل مهم می‌توانید هدف‌گذاری خیلی خوبی داشته باشید که این عوامل عبارتند از:

index

  • با کمک دفتر برنامه‌ریزی که عملکردتان را در هر درس به طور واضح نشان می‌دهد.

  • روش‌های مطالعه خودتان که برای هر درس دارید.

  • کارنامه‌ی آزمون های گذشته

این موارد را هم با دقت هرچه تمامتر بررسی کنید. به عنوان مثال:

  • برای درس عربی چه‌قدر وقت گذاشتید؟

  • چه روشی به کار بردید؟ (روش مطالعه در عربی)

  • نتیجه‌ی آزمون گذشته‌ در درس عربی چه‌طور بود؟ (چندتا از 10 تا را پاسخ داده بودید؟)

هدف‌گذاری منطقی و اصولی،باعث افزایش قدرت مدیریت زمان می‌شود. هم‌چنین متوجه می‌شوید که لازم نیست همه‌ی سؤال‌ها را پاسخ دهید؛ چون از قبل ذهنتان را شفاف کرده‌اید و می‌دانید در هر درس از هر 10 سؤال به چند سؤال باید پاسخ دهید. پس زمان هم کم نمی‌آورید و اشتباهات‌تان هم کم‌تر می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.