روش صحیح برنامه ريزي فردي

در برنامه ريزي درسي ، اول بايد به طور واقع بينانه ساعات آزاد را در 24 ساعت شبانه روز مشخص نمود . در هقته اول به طور واقعي ( بدون در نظر گرفتن اميدها و آرزوها ) جدولي از ساعات شبانه روز که قابل استفاده براي مطالعه مي باشد تهيه نمود . در اين جدول براي هر روز ، ساعات حضور در مدرسه ويا کلاس بعلاوه رفت وآمد و غذا خوردن در نظر گرفت ومطابق آن خانه هاي جدول را سياه نمود .

با سياه کردن خانه هايي از جدول که مربوط به کلاس ، درس ، خواب واستراحت و… مي باشد زمان آزاد شما در هر روز مشخص مي شود که جمع آن را در رديف آخر جدول يادداشت مي نمائيم . اين زمان ، هر چه قدر که باشد ، زمان قابل دسترس شما در هفته جادي مي باشد ، يعني زماني که شما در هفته جاري مي توانيد براي آن برنامه ريزي نماييد ( البته در هفته هاي بعد اين زمان مسلما ً افزايش خواهد يافت)

باتوجه به جدول مشاهده مي شود که ، اين دانش آموز ، به طور متوسط در هرروز 7ساعت زمان آزاد دارد ( به جز زمان خواب ) و در روز جمعه اين زمان افزايش مي يابد ( چون دانش آموز به مدرسه نمي رود ). پس دانش آموز نمي تواند براي روزهاي شنبه تا پنجشنبه هر روز 7 ساعت يعني جمعاً حدود 42 ساعت برنامه ريزي داشته باشد ( البته منظور ما اين نيست که تمام اين 42 ساعت را درس بخواند ). در طول هفته ممکن است اتفاقات غير مترقبه باعث شوشد که اين زمان کمتر شود .

 

index

 

پس حالا دانش آموز بايد براي اين 6 روز ( از شنبه تا پنجشنبه )برنامه ريزي نمايد و روز جمعه را هم براي مرور مطالب و جبران عقب ماندگي از برنامه اختصاص دهد . نکته دیگری که بایستی حتما در نظر گرفته شود این است که در برنامه ريزي روزانه بايد زمان لازم براي استراحت ، صرف غذا، عبادت و درصورت تمايل زمان کمي براي تماشاي تلويزيون در نظر گرفته شود . ضمن اينکه براي هر فرد سالم در شبانه روز بين 6 تا8 ساعت خواب لازم است .

زماني که در طول روز براي درس خواندن در نظر مي گيريد بايد به ترتيب به امور زير اختصاص يابد .
1 – يک نگاه کلي وجامع به دروس ارائه شده در مدرسه ( در روز جاري ) به طوريکه براي هر درس حدود 15 دقيقه در نظر گرفته شود .
2 – انجام تکاليف مربوط به دروس روز بعد
3- پيش مطالعه دروسي که در روز بعد توسط دبير ارائه خواهد شد .
4 – در صورت وجود زمان ، دروس روز جاري را تجزيه تحليل و بررسي نمود .

پس از مشخص نمودن برنامه هفتگي و نوشت آن در خانه هاي خالي جدول قبل ، بايد ديد آيا براي هر درس متناسب با اهميت آن زمان در نظر گرفته شده يا نه زيرا رمز موفقيت در تحصيل متناسب و هماهنگ خواندن درس مي باشد . براي اين کار جمع ساعات در نظر گرفته شده براي هر درس را ازجدول قبل در جدولي مطابق شکل وارد مي کنيم .

هر دانش آموز متناسب با رشته تحصيلي خود نام دروس را در رديف اول نوشته وساعات تخصيص يافته براي هر کدام را يادداشت مي نمايد .پس از مشخص نمودن برنامه هفتگي و نوشتن آن در جدول قبل حل بايد برنامه را اجرا نمود. براي انجام برنامه ، سعي نماييد دروسي را که براي هر روز در نظر گرفته ايد حتماً مطالعه نماييد .

اين مطالعه بايد به صورتي باشد که دانش آموز با ميل ورغبت انجام دهد پس لازم نيست که حتماً راس يک ساعت خاص مثلاً رياضي خوانده شود . به اين معني که حتماً سر يک ساعت خاص مطالعه راشروع کنيد اما در آن ساعت درسي را مطالعه کنيد که از لحاظ ذهني آمادگي مطالعه آن را داشته باشيد اما اين قيد را هم براي خود در نظر بگيريد که برنامه مشخص شده آن روز را حتماً تا قبل از خواب انجام دهيد و در هر شب مدت زمان مطالعه براي هر درس را در جدول زير يادد اشت نماييد .

اعداد نوشته شده در جدول به طور واقعي باشد تا بتوان بعداً با توجه به آن نتيجه گيري نمود.
در رديف درس ها ( سطر اول ) نام دروس مربوط به رشته خودتان را قرار دهيد .
در پايان هر روز جمع ساعت مطالعه شده در آن روز و در پايان هفته جمع ساعات مطالعه شده را يادداشت نماييد و با زمان آزادي که قبلاً در جدول قبل محاسبه نموده ايد مقايسه نماييد .
با يد بتوانيم حداقل از 70 درضد زمان هاي آزاد استفاده نماييم .
با توجه به نتايج جدول فوق برنامه هفته بعد را طوري تنظيم نمود که براي دروسي که کمتر مطالعه شده زمان بيشتري در نظر گرفت .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.