روش صحیح مطالعه ادبیات برای کنکور

درس ادبیات فارسی با ضریب 4 مهمترین درس در میان دروس عمومی کنکور به شمار می رود، لذا آشنایی با روش صحیح مطالعه این درس اهمیت زیادی برای داوطلبان کنکور دارد:

١- اولین و مهمترین نکته در روش مطالعه ادبیات کنکور این است که بدانید روش مطالعه ادبیات به دو صورت درس به درس و موضوعی می باشد.

٢-در روش مطالعه درس به درس ابتدا تمامی اقدامات یک درس شامل تاریخ ادبیات، لغات، متن درس ها، آرایه ها، قرابت و…. را به اتمام رسانده و سپس درس بعدی را آغاز نمایید.

images

٣-در روش مطالعه موضوعی ابتدا یک موضوع را کامل مطالعه کرده و سپس موضوع بعدی را آغاز کنید. برای مثال ابتدا تمامی تاریخ ادبیات های دروس مشخص شده را مطالعه کرده و سپس لغات دروس را بخوانید.

٤- در قسمت تاریخ ادبیات الگوی یادآوری رسم کنید. به این صورت که یک جدول تهیه کنید که شامل نام شاعر و نویسنده، قرن، آثار و…. باشد و نکات مربوط به هر شاعر یا نویسنده ای را وارد آن نمایید.

٥- در قسمت لغات فیش نویسی را فراموش نکنید.
فیش ها برگه های کوچکی هستند که یک سمت آن لغت و سمت دیگر آن مترادف لغت یا جمله ای که لغت را به شما یادآوری کند نوشته شود. دقت داشته باشید که هر فیش مربوط به یک لغت است.

٦- قسمت آرایه های ادبی و قرابت جزو قسمت های تمرینی این درس می باشند که برای یادگیری نیاز به تمرین و تست فراوان دارند. سعی کنید از این مباحث تست های ترکیبی زیادی حل کنید.

٧-تست آموزشی را فراموش بزنید.
تصور غلط بسیاری از داوطلبان این است که در این درس بیشتر باید مطالعه کنند، اما دقت داشته باشید که زدن تست آموزشی تکمیل کننده یادگیری شماست و باید آن را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید.

بنابراین دقت داشته باشید که برای یادگیری هر قسمت ادبیات روش مطالعه صحیح را اتخاذ کنید تا شاهد پیشرفت خود باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.