روش صحیح مطالعه

مطلب زیر از کتاب زمینه‌ی روان‌شناسی هیلگارد تهیه شده است که می‌تواند پاسخ‌گوی برخی از پرسش‌های مربوط به شیوه‌های مطالعاتی باشد.

اولین گام برای مطالعه‌ی یک کتاب درسی پیش‌خوانی (مطالعه‌ی اجمالی) آن است. پیش‌خوانی موجب درک بیش‌تر مطالب می‌شود. این مرحله شامل خواندن عنوان فصل، خواندن سطحی مطالب یک فصل، تمرکز و توجه روی عناوین بخش‌های اصلی و فرعی کتاب، نگاه گذرا به تصاویر و مثال‌هاست.

images

بعد از پایان مطالعه‌ی اجمالی یک بخش، در این مرحله تعدادی از عناوین اصلی و فرعیِ قسمت‌های مورد مطالعه به سؤال تبدیل می‌شود. طرح سؤال از محتوای درسی، حس کنجکاوی و انگیزه‌ی یادگیری دانش‌آموز را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می‌دهد.

این امر باعث افزایش دقت و تمرکز فکری و درنتیجه سرعت و سهولت یادگیری و افزایش کیفیت مطالعه می‌شود. قدم بعدی، خواندن عمیق و دقیق محتوای درسی برای درک و فهم صحیح آن است. پس از خواندن دقیق مطالب باید تلاش کرد تا ایده‌های اصلی محتوای مورد مطالعه بدون مراجعه به کتاب و از حفظ یادآوری شود.

در صورتی که قادر به بازگو کردن مطالب مطالعه‌شده باشیم می‌توانیم مطمئن شویم که آن مطالب را خوب یاد گرفته‌ایم. اگر آن را به کار نبریم، فراگیری فعال نداریم، در این صورت زمان و وقت را از دست داده‌ایم و زمان امتحان با مشکل مواجه می‌شویم.

تکنیکِ به خود پس دادن از اصول اولیه‌ی تثبیت اطلاعات در حافظه است. با این روش دانش‌آموز مطالب را در ذهن خود سازمان‌دهی کرده و میزان تسلط خود بر محتوای درسی را می‌داند. درنتیجه دچار اضطراب، استرس و نگرانی نمی‌شود. استفاده از این روش مستلزم تمرین و تکرار است و به صبر و حوصله و اراده‌ی قوی نیازمند است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.