روش مطالعه‌ی زبان انگلیسی

شاید بهترین روش برای یادگیری درس زبان انگلیسی فیش‌برداری باشد. برای این کار می‌توانید از کاغذهای مقوایی در ابعاد کوچک جیبی به  اندازه‌ی مورد دلخواه خود تهیه کنید و مطالب یا لغاتی را که می‌خواهید به خاطر بسپارید روی کارت یا فیش با خط خوانا و خوش بنویسید.

سعی کنید این فیش را همیشه همراه خود داشته باشید تا بتوانید در وقت‌های بیکاری یا زمانهای مرده خود(صف اتوبوس، زنگ‌های تفریح و…) از آن‌ها استفاده کنید.

english_language1

مثلاً اگر در فیش شما 20 لغت وجود دارد، در بین این لغات چند لغت هستند که از بقیه سخت‌تر و مهم تر هستند و شما آن‌ها را دیرتر یاد می‌گیرید؟ زیر آن‌ها با ماژیک فسفری خط بکشید تا در مرحله‌ی دوم فیش‌برداری بتوانید آن‌ها را دوباره به فیش دوم خود اضافه کنید. این کار را به همین ترتیب تا آخر ادامه دهید و بعد از مرور مکرر حتماً لغات در ذهنتان به طور کامل سپرده می‌شوند.

توجه: برای حفظ لغات باید کاملاً جمله را بخوانید و آن را معنی کنید و معنای کلمه‌ی مورد نظر را در جمله حدس زده یا پیدا کنید و بعد با مراجعه به معنی درس، پاسخ خود را بررسی کنید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.