روش مطالعه آرایه های ادبی کنکور

قبلاً در سؤالات آرایه‌های کنکور سراسری و آزاد فقط کافی بود داوطلبان آرایه‌های متن کتاب درسی را حفظ می‌کردند؛ ولی آرایه‌های کنکورهای سالهای اخیر به این نحو است که دانش آموز یا داوطلب حتماً بایستی روی آرایه‌هایی مثل تلمیح، تضاد، جناس، تشبیه، استعاره، اسلوب معادله، تشخیص، متناقض‌نما، مراعات نظیر و حس‌آمیزی مسلط باشد.

سؤال‌های آرایه معمولاً به دو صورت طرح می‌شوند:

1) کدام آرایه در متن تست وجود دارد یا وجود ندارد.

2) کدام گزینه آرایه‌ی فلان و فلان و فلان را دارد یا ندارد.

برای اولی: باید گزینه‌ها را تک تک حذف کنیم.

برای دومی: ابتدا با آرایه‌ای شروع می‌کنیم که آن را بهتر بلد هستیم و چشم برای پیدا کردنش کم‌تر می‌چرخد مثل مراعات نظیر، جناس و تضاد. بعد گزینه‌ای که این آرایه را ندارد حدف می‌کنیم و این کار را آن‌قدر ادامه می‌دهیم تا به جواب برسیم.

دو نکته‌ی مهم برای آرایه‌ها:

1: برای گزینه‌ی تضاد حتماً باید به فعل‌ها هم توجه کنیم.

2: تمام تلمیح‌ها توضیح آیات و خودآزمایی‌ها و توضیحات درس‌ها را کامل بخوانید.

شسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.