روش مطالعه درس دین و زندگی برای کنکور

درس دین و زندگی جز درس هایی است که به تکرار و تمرین زیادی احتیاج دارد . اگر نگاهی بر سوالات کنکور بیاندازید متوجه خواهید شد که حدود ۷۰ درصد سوالات را آیات و احادیث تشکیل می دهند و این نشان دهنده ی اهمیت آیات و احادیث می باشد . برای مطالعه درس دین و زندگی چند موضوع را مورد توجه قرار دهید.

۱- متن کتاب درسی بسیار بسیار مهم است، حتما خط به خط متن کتاب درسی را با دقت هرچه تمامتر مطالعه کنید و قسمت های مهم را برای خودتان مشخص کنید و زیر آن را خط بکشید و یا با ماژیک هایلایت کنید این کار به شما کمک میکند که برای دفعات بعدی سریع تر بتوانید نکات مهم را مرور کنید.

۲- به سراغ آیات کتاب درسی خود رفته و آنها را کامل یاد بگیرد و سعی کنید تجزیه و تحلیل شان کنید و رابطه آنها را با متن کتاب پیدا کنید.

۳- احادیث کتاب درسی نیز از اهمییت بالایی برخوردارند و یاد گیری آنها نیز مهم هستند حتما هم حدیث و هم منبع آن را به خوبی یاد بگیرید.

۴- حل تست و تمرین در درس دین و زندگی از اهمییت خیلی خیلی بالایی برخوردار است زیرا با پاسخ گویی به تعداد تست زیاد ، میتواند به بالا رفتن درصد شما در این درس و فراگیری سریع تر کمک بسیار بکند

۵- حتما از خودتان آزمون بگیرید پیش نهاد میکنم از کتاب های تست استاندارد موجود در بازار تعدادی تست را مشخص کنید و در پایان هر هفته از خودتان آزمون بگیرید  .

تحلیل درس دین و زندگی کنکورتجربی ۹۳

 

دین و زندگی۲

سراسری تجربی ۹۰

سراسری تجربی ۹۱

سراسری تجربی ۹۲

سراسری تجربی ۹۳

درس ۱

_

_

۱

۱

درس ۲

۱

_

۱

۲

درس ۳

_

۰٫۵

۱

_

درس ۴

۱

۱

_

_

درس ۵

۱

۱

_

۱

درس ۶

_

۱٫۵

۱

_

درس۷

۱

_

۱

_

درس ۸

۱

۱

_

_

درس ۹

۱

۱

۱

۱

درس۱۰

_

۱

۱

۱

درس۱۱

_

۱

۱

۱

درس۱۲

۱

_

۱

_

درس۱۳

_

_

_

_

درس۱۴

۱

_

_

۱

درس۱۵

۱

۱

_

_

درس۱۶

درس جدید

_

۱

 

 

*همانند سالهای گذشته ۹ سوال از دینی ۲ طرح شده است وآنچه قابل توجه است میل طراحان به طرح سوال از درس های ۲ و ۹ می باشد.

دین و زندگی۳

سراسری تجربی۹۰

سراسری تجربی ۹۱

سراسری تجربی ۹۲

سراسری تجربی ۹۳

درس ۱

۲

۱

۱

_

درس ۲

۱

۱

۱

۱

درس ۳

_

_

۱

_

درس ۴

_

۱

۱

۱

درس ۵

۲

۱

۰٫۵

۱

درس ۶

درس جدید

۰٫۵

۱

درس۷

۱

۱

۱

۱

درس ۸

_

۱

۱

۱

درس ۹

۱

_

۰

_

درس۱۰

_

۱

_

_

درس۱۱

۱

_

۱

۱

درس۱۲

۰٫۵

۱

_

_

درس۱۳

۰٫۵

۱

_

۱

درس۱۴

_

_

_

_

درس۱۵

_

_

_

_

درس۱۶

۰٫۵

_

۱

۱

 

 

*بمانند سالهای گذشته ۹ سوال از دینی ۳ طرح شده است که درسهای ۲و۵و۷ بیشتر مورد توجه طراحان بوده اند.

دین و زندگی پیش

سراسری تجربی ۹۰

سراسری تجربی ۹۱

سراسری تجربی ۹۲

سراسری تجربی ۹۳

درس ۱

_

_

۱

۱

درس ۲

_

۰٫۵

_

۱

درس ۳

۱

۱٫۵

۱

_

درس ۴

۱

۱

۲

۱

درس ۵

۲

_

۱

۱

درس ۶

درس جدید

۱

۱

درس۷

_

۱

_

_

درس ۸

۲

۱

_

۱

درس ۹

۰٫۵

۱

۱

۱

درس۱۰

درس جدید

_

_

 

*همانند سالهای گذشته ۷ سوال از دین و زندگی سال چهارم طرحشده است و واضح است که درسهای ۴ و ۹ بیشتر مورد توجه طراحان بوده است.

دین و زندگی

سراسری تجربی ۹۰

سراسری تجربی ۹۱

سراسری تجربی ۹۲

سراسری تجربی ۹۳

سوالات اندیشه و تحقیق

۳

۳

۳

 

۲

 

 

دین و زندگی

سراسری تجربی ۹۰

سراسری تجربی ۹۱

سراسری تجربی ۹۲

سراسری تجربی ۹۳

سوالات آیات

۱۰

۶

۱۱

۹

سوالات حدیث

۱

۱

_

۱

سوالات متن کتاب

۸

۶

۵

۵

سوالات متن و آیه

۱

۸

۶

۹

سوالات متن وحدیث

۱

۲

۲

۱

 

*همانطور که مشخص است سوالاتی که ارتباط متن و آیه را مورد پرسش قرار میدهند در بشدت افزایش یافته است و در ازای آن سوالات صرفا متن کاهش پیدا کرده است.

دین و زندگی

سراسری تجربی ۹۰

سراسری تجربی ۹۱

سراسری تجربی ۹۲

سراسری تجربی ۹۳

سوالات تک قسمتی

۱۲

۱۳

۱۰

۱۰

سوالات دو قسمتی

۴

۹

۸

۹

سوالات سه قسمتی

۸

۵

۵

۶

سوالات چهار قسمتی و بالاتر

۱

۲

۲

_

 

*از جدول بالا مشخص است که میل طراحان به سمت سوالات تکقسمتی و دو قسمتی است اما آنچه که پاسخ به این دو دسته(مخصوصا دسته ی اول) را مشکلمی کند به کار بردن الفاظی است که دانش آموز به راحتی نمیتواند مفهوم آن را درک کند و نیاز دارد که دانش آموز کتب تفسیری را مطالعه و با آن الفاظ به طور کامل آشنا شده باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.