روش مطالعه رياضي تجربي برای کنکور

حجم بسیار زیاد و تنوع در درس ریاضی رشته تجربی، دو عامل مهمی هستند كه بایستی داوطلبان تجربی با برنامهای ویژه و پیوسته، خود را در این درس بسیار مهم برای كنكور سراسری آماده كنند تا به بهترین نتیجه ممکن برسند. مطالعهی درس ریاضی تجربی را باید بر مبنای سه اصل یادگیری، تمرین و مرور قرار دهیم كه در ذیل به طور کامل به بررسی هر یك از این موارد می پردازیم:


یادگیری:

اولین مرحله از مطالعه، یادگیری است كه میتوان گفت، بهترین اصل است؛ چرا كه تا درست و مفهومی یاد نگیریم، نمیتوانیم سؤالات ریاضی را به درستی پاسخ دهیم؛ پس بایستی از تمام ابزارهای موجود برای یادگیری استفاده كنیم. ابزارهای یادگیری این درس عبارتند از: كلاس، جزوه و كتاب درسی. شما داوطلب عزیز تجربی باید به دقت در كلاس، درس را از دبیر بیاموزید، سپس در همان روز، مبحث تدریس شده را از جزوه، مطالعه و مثالها را مجدداً حل كنید.

 

C258-3


بعد از خواندن جزوه، نوبت به مطالعهی كتاب درسی میرسد كه بایستی خط به خط آن را بخوانید و تمام مثالها و تمرینهای حل شده و حل نشده را حل كنید. تعدادی از تستهای كنكور سراسری، عیناً از مثالها و تمرینها و نكات متن درسی مطرح میشود. توجه داشته باشید برای حل سؤالات ریاضی، تنها یاد گرفتن نكات، قضیهها و فرمولها كافی نیست بلكه بایستی علاوه بر یادگیری و فهمیدن، آنها را به خاطر بسپاریم، چرا كه در جلسهی آزمون، نه كتاب داریم و نه جزوه. 

پس اول به دقت و مفهومی یاد بگیرید و سپس فرمولها و نكات و رابطهها و …. را حفظ كنید. در ادامهی مرحله یادگیری لازم است، تعدادی تست به طور آموزشی از مبحثی كه مطالعه كردید، حل كنید. در حل تست به طور آموزشی، زمان تست زدن مهم نیست، بلكه یادگیری تمام نكات تست و به كار گیری مطالب مطالعه شده در حل تست، مهم است. در هنگام حل تست آموزشی میتوانید از جزوه و یا كتاب درسی و یا حتی پاسخ تشریحی تست كمك بگیرید. تعداد تستهای آموزشی باید به اندازهای باشد كه تمام مطالب درسی در آن مبحث را پوشش دهد.

 

پس از حل تستهای آموزشی، نوبت خلاصهنویسی است. مباحثی را كه مطالعه و چند تست آموزشی از آن حل كردید را خلاصهنویسی كنید. سعی كنید در خلاصهنویسی، تمام مطالب و نكات مهم را یادداشت کنید. با پایان خلاصهنویسی، مبحث مطالعه شدهی مرحلهی اول مطالعه كه یادگیری است، به پایان میرسد.

تمرین:

اكنون كه درس را خوب یاد گرفته و خلاصهنویسی كردید، بایستی برای تثبیت و تسلط مطالب و نكات درسی و نیز بالا رفتن سرعت تستزنی، تعدادی تست را به صورت تمرینی حل كنید. تستهایی را كه حل نكردید و یا غلط حل كردید، حتماً علامتگذاری كنید، چرا كه در این تستها ضعف دارید و باید آنها را برطرف كنید. 

چون حجم مطالب درسی و تنوع آنها زیاد است، نبایستی تعداد تستهای تمرینی به قدری زیاد باشد كه از مباحث دیگر عقب بیفتید؛ باید تست را به دقت و متناسب با حجم مبحث مطالعه شده انتخاب كنید. متناسب با هر یك تستی كه از یك مبحث در كنكور سراسری مطرح میشود، حداقل 50 تست به طور تمرینی حل كنید، مثلاً اگر از مبحث مجانبها در كنكور سراسری، یك سؤال مطرح میشود، حداقل باید 50 تست مجانب، به طور تمرینی حل كنید.در انتخاب تستهای تمرینی، اولویت با تستهای كنكورهای سالهای گذشته است چون هم استاندارد هستند و هم تمام مطالب درسی را پوشش میدهند.

مرور:

چون حجم مطالب در درس ریاضی تجربی زیاد است، لذا ممكن است بعضی از مطالبی كه قبلاً مطالعه كردید، به مرور زمان فراموش شود. در این صورت بایستی در فواصل معین، مطالب را مرور و دوره كنیم. در این مرحله از مطالعه هم میتوانیم از جزوه و هم از خلاصهنویسیها استفاده كنیم. پس از خواندن آنها و یادآوری نكات، بهتر است به سراغ تستهای علامتگذاری شده برویم و آنهایی را كه قبلاً اشكال داشتیم، مجدداً حل كنیم و اگر زمان داشتیم، تعدادی تست جدید از آن مبحث را حل كنیم. هر اندازه بتوانیم تعداد دفعات مرور را بیشتر كنیم، آمادهتر شده و حضور ذهن بالاتری برای حل سؤالات تستی در این درس پیدا میكنیم. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.