روش مطالعه ریاضیات گسسته کنکور

 رياضيات گسسته که در دوره ي پيش دانشگاهي رشته ریاضی ارائه مي گردد، شامل مطالبي جالب و متنوع و در عين حال متفاوت از آن چيزي است که تاکنون در رياضيات ارائه شده است. انتخاب نام گسسته براي اين کتاب از اين جهت است که بر روي اعداد و کميت هاي گسسته اي تکيه دارد.

کميت هاي گسسته در اصطلاح کميت هايی هستند که شامل واحدهاي مستقل و جدا از هم مي باشند. براي مثال براي تعيين تعداد نفرات ساکن در يک ساختمان هرگز از عدد 5/43 استفاده نمي کنيم، بلکه اين تعداد يا 43 است يا 44 و يا 5/43 معنا ندارد. اما 5/3 متر پارچه داراي مفهوم و معني است و اين نشان دهنده ي اين است که «متر» کميت گسسته نيست. 

پيش از مطالعه ي فصول احتمال و ترکيبات در کتاب ریاضیات گسسته، حتماً به کتاب جبر و احتمال مراجعه کنيد، زيرا در کتاب گسسته اشاره اي به مطالب پايه اي نشده و تنها به ادامه ي آن ها پرداخته است. 

گگسته

به شما دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور پيشنهاد مي شود قبل از اين که به سراغ تست ها برويد حتماً تعدادي مسائل تشريحي حل نماييد. اهميت اين تمرين در بخش نظريه ي اعداد و احتمال بيش تر از قسمت هاي ديگر است. اما در بخش گراف بيش تر به حل تست بپردازيد تا از اين طريق به مهارت کافي دست يابيد. در اين بخش از روش شهودي و رسم شکل نيز بهره ببريد. البته لازم به ذکر است به علت گستردگي موضوعات اين کتاب، در آزمون سراسري در اکثر سال ها قالب هاي مشخصی در طراحي سوالات در نظر گرفته شده است. بدين معنا که ساختار سوالات در سال هاي مختلف به هم شبيه است. از اين رو، حل سوالات کنکور سال هاي گذشته اهميت ويژه اي دارد و علاوه بر آشنا کردن شما با ساختار سوالات شيوه ي مطالعه ي شما را نيز اصلاح مي کند. 

اين درس در سال هاي اخير وارد مباحث نظام آموزشي كشور شده است كه تركيبي از مباحث رياضيات جديد و هندسه ي نظام قديم است  و همان طور که مي دانيد با حذف اين کتب از نظام آموزشي، نقص هايي در زمينه ي طراح بعضي از مباحث گسسته ايجاد شده که دانش آموز بايد از طريق تلاش در يادگيري مفهومي مطالب بر اين مشکل فائق آيد. پايه ي برخي از مباحث اين درس در سال سوم و مربوط به درس جبر و احتمال مي باشد.

از آن جمله بخش هاي احتمال و ترکيبات، که لازم است حتماً قبل از مطالعه ي اين مباحث در کتاب گسسته، به مطالعه ي اين مباحث در کتاب جبر و احتمال بپردازيد. به شما پيشنهاد مي شود بعد از مطالعه ي دقيق مباحث کتاب و جزوات درسي تان به سراغ سوالات تشريحي ساده يا مسائل کتاب درسي برويد تا از طريق حل اين مسائل با فرمول ها و عناوين مهم طرح شده ارتباط بيش تري برقرار سازيد، سپس به سراغ تست هاي در حد و اندازه ي تست هاي کنکور برويد و بعد از تعمين و تسلط کافي در صورت تمايل به سراغ سوالات دشوارتر برويد. 

البته لازم به ذکر است به علت گستردگي موضوعات اين کتاب، در آزمون کنکور سراسري در اکثر سال ها قالب هاي مشخصي در طراحي سؤالات درنظر گرفته شده که شما مي توانيد با تمرين و ممارست کافي در سؤالات کنکور و سؤالات مشابه آن به مهارت کافي دست یابيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.