روش مطالعه هندسه برای کنکور

1-  عموماً حل مسايل درس هندسه زمان زيادي ميخواهد بنا براين براي مطالعه اين درس حوصله کنيد.

2-  اگر قضايا را صرفا حفظ کنيد سريعاً مطالب از ذهن شما پاک خواهد شد، پس سعي کنيد همه ي قضايا را به طور کامل و دقيق برای خودتان اثبات کنيد.

3-  بهترين راه آن است که به طور کامل مطالب کتاب درسي را مطالعه کنيد و ياد بگيريد، سپس کتاب را ببنديد و صورت قضيه را یکبار دیگر مرور کنيد.

4- شکل دقيق براي هر مسئله رسم کرده و تلاش کنيد آن را مرحله به مرحله اثبات کنيد مطمئن باشيد اثبات يک قضيه با کتاب بسته باعث فهم کامل و دقیق مطالب و کشف نکات مبهم ميشود.

 

geometry-main

5-  رسم شکل هاي هندسي دقيق يکي از با اهميت ترين روشهاي حل مسئله است که باعث ايجاد ايده ي حل مسئله در ذهن شما ميشود. دقت کنيد که حل مسائل هندسه نياز به ممارست و استمرار دارد.

6-   فرايند حل مسئله در هندسه عموماً کمی وقت گيرتر از ساير دروس است بنابراين امکان دارد بعد يادگيري قضايا نتوانيم بلافاصله مسائل مربوطه را حل کنيد، پس زیاد نگران نباشيد.

7-  يکي ديگر از نکات بسيار مهم و کلیدی در درس هندسه داشتن مسائل حل شده و از ايده ي راه حل هاي آنها در حل مسائل بعدي استفاده کردن است.

8-    استفاده از کتاب هندسه1 و مطالعه ي راه حلهاي متنوع

9-    مطالعه ي گروهي

10-   از صورت قضايا و مثال هاي کاربردي خلاصه تهيه کردن

11-   رسم شکل در خلاصه نويسي ها

    12-قضاياي مربوط به درس داده شده توسط معلم مجدداً در يک دفتر جداگانه پس از مطالعه دقيق توسط دانش آموز اثبات شود.

13-حل مسائل کتاب و مثالهاي معلم تا قبل از شروع جلسه بعد و در صورت وجود اشکال ارجاع آن به دانش آموزان قوي يا معلم جهت رفع آن

     14- در پايان هفته مجدداً قضايا و مسائل توسط دانش آموزان مرور و حل شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.