رو به جلو حرکت کنید

آرزوی قبول شدن در رشته‌ها و دانشگاههای خوب را در سر بپرورانید؛ چرا که تنها آرزوهای بزرگ هستند که قدرت برانگیختن توان و انرژی انسان‌ها را دارند.

به خودتان اجازه دهید که آرزوی قبول شدن در رشته‌ای خوب را داشته باشید. درباره‌ی نوع رشته و دانشگاهی که دوست دارید رؤیایی فکر کنید و خیالبافی کنید. خودتان را به سال‌های آینده ببرید، خودتان را آن‌جایی که می‌خواهید تصور کنید؛ اما مراقب باشید برای رسیدن به رؤیای زیبا همان گونه که باید درس بخوانید.

index

به رؤیای‌تان احترام بگذارید.

حرکت کنید، به سمت جلو، به سوی هدف.

یکی از عوامل شکست دانش‌آموزان و داوطلبانی که هدف دارند اما نتیجه‌ای نمی‌گیرند این است که هیچ گاه حرکت نکرده‌اند و فقط رؤیاپردازی می‌کنند.

باید کارها را متفاوت، به‌تدریج و گام به گام انجام دهید تا جهت شما به طرف تحصیل بهتر، تغییر کند.

آرزوی قبول شدن در رشته‌های خوب و فکر کردن به این رؤیای زیبا نقطه‌ی شروع موفقیت است.البته به شرطی که در ادامه مسیر با تلاش و کوشش و با برنامه ریزی دقیق و اصولی پیش بروید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.