رییس سازمان سنجش خبر داد: پیشنهادهای سه وزارتخانه درباره آینده آزمون سراسری ارایه شد

رییس سازمان سنجش آموزش کشور، از ارایه پیشنهادهای سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم و بهداشت درباره آینده آزمون سراسری خبر داد و گفت: این پیشنهادها در شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی می‌شود.
دکتر ابراهیم خدایی افزود: سه دستگاه وزارت علوم، آموزش و پرورش و بهداشت، پیشنهادهای خود را درباره آینده آزمون سراسری به صورت کتبی ارایه داده‌اند.
وی گفت: این پیشنهادها جمع آوری شده و در کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده است، جمع‌بندی خواهد شد و پس از آن به شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارسال می‌شود.

رییس سازمان سنجش گفت: این پیشنهادها ناظر به کم کردن وزن آزمون سراسری، راه‌های جایگزین آزمون سراسری و شرایط تحقق این راه‌هاست. همچنین درصد و وزن آینده دروس دبیرستان نیز در این پیشنهادها مطرح شده است که پس از جمع‌بندی نهایی اعلام می‌شود. 

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.