زبان انگلیسی را چگونه بخوانیم؟

برای مطالعه‌ی هر درس زبان انگلیسی به صورت زیر عمل کنید:

ابتدا لغات مربوط به هر درس را با دقت و در غالب جمله یاد بگیرید.سپس گرامر آن درس را مطالعه کنید و سپس حدود 20 تست گرامر مربوط به آن را پاسخ دهید و اشکالات خود را بررسی و تحلیل کنید. سپس به سراغ Readingمتن  درس بروید. پاراگراف اول را یک بار بخوانید و سعی کنید معنی و مفهوم آن را دریابید. سعی کنید معنی کلماتی را که نمی‌دانید با توجه به نشانه‌ها و روش‌های مختلف از خود متن حدس بزنید. البته این کار درباره‌ی تمام کلمات ممکن نیست. معنی کلماتی را که نمی‌توانید از متن دریافت کنید با مراجعه به یک فرهنگ واژگان فراگیرید. در حین مطالعه‌ی هر پاراگراف، به ارتباط جملات، مرجع ضمایر و حتی گرامر آن درس یا درس‌های قبلی توجه فراوانی داشته باشید. بعد از مطالعه‌ی هر پاراگراف سعی کنید مفهوم و منظور اصلی آن پاراگراف را در یک یا دو جمله‌ی انگلیسی یا فارسی خلاصه کنید و در پایان آن بنویسید. این کار نشان می‌دهد که آیا آن پاراگراف را درست فهمیده‌اید یا خیر.فراموش نکنید که برای کسب درصد بالا در درس زبان انگلیسی در کنکور هر شب حداقل یک متن cloze test و یک متن reading را بصورت زماندار حل نمایید تا در این زمینه به تسلط کامل برسید.

practice makes perfect

۲ comments on “زبان انگلیسی را چگونه بخوانیم؟

  1. […] زبان انگلیسی را چگونه بخوانیم؟ | استاد احمدی کنکور آسان… […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.