سازمان سنجش با معرفي برخي رشته‌ها اعلام کرد: پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي

سازمان سنجش آموزش کشور به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوب 10/6/1392 مجلس محترم شوراي اسلامي و براساس مصوبه اولين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، فهرست رشته محل‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال  1393 را که پذيرش دانشجو در آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت مي‌پذيرد، به شرح جداول مندرج در اين اطلاعيه که در سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني:www.sanjesh.org آمده است به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون سراسری سال 1393 میرساند.لذا نظر کليه متقاضيان براي پذيرش در اين قبيل رشته‌ها را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد:

1-       رشته محل‌هاي تحصيلي اعلام شده در جداول ذيل فهرست اوليه است و بديهي است که هرگونه تغييرات در اين خصوص همزمان با انتخاب رشته آزمون سراسري (نيمه دوم مردادماه) سال 1393 از طريق دفترچه راهنماي انتخاب رشته به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
2-       متقاضيان پذيرش در اين قبيل رشته‌ها لازم است که نسبت به ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 1393 در بازه زماني 16/9/92 لغايت 23/9/92 اقدام نمايند.
3-       کليه متقاضيان مي‌بايست در محدوده زماني انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1393 (نيمه دوم مردادماه 1393) نسبت به تکميل فرم انتخاب رشته براساس توضيحاتي که در اطلاعيه‌ها و دفترچه راهنماي انتخاب رشته در آن تاريخ منتشر خواهد شد، اقدام نمايند.
4-       کليه متقاضيان، فارغ‌ از اينکه در جلسه آزمون سراسري سال 1393 (در تيرماه 1393) شرکت نمايند (حاضر شوند) يا شرکت ننمايند (غايب جلسه آزمون)، مي‌توانند نسبت به انتخاب کدرشته‌هاي مذکور اقدام کنند.
در پايان لازم است به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال 93 برساند که فهرست آن دسته از کدرشته محل‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي که پذيرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت مي‌پذيرد، از طريق سايت دانشگاه مذکور تا پايان آذرماه 92 اعلام خواهد شد.
 
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.