سخت امّا سازنده!

امروز خاطراتم را مرور می‌کردم. به نکته خیلی جالبی برخورد کردم که مرا به فکر فروبرد.خاطرات شیرین بسیاری دارم که هنوز از یادآوری آن‌ها لذّت می‌برم لیکن هیچ دستاورد و یا نتیجه‌ای که باعث اعتلا و ارتقاء در مسیر زندگی‌ام باشد ، نداشته‌اند. امّا چه بسیار خاطراتی که با مرور کردن آن‌ها سختی و دشواری‌شان را هنوز هم احساس می‌کنم.

جالب آن است که اغلب موفّقیّت‌ها و دستاوردهای سازنده و حرکت آفرین در مسیر زندگی‌ام ، یا همراه آن سختی‌ها بوده‌اند و یا پس از آن‌ها قرار داشته‌اند. روزهای سخت زندگی همیشه دستانم را پُر کرده‌اند و تجربیّاتم را افزوده‌اند. 

حالا به خوبی این اصل کلیدی و مهم را آموخته‌ام که از روزهای سخت هراس و دلهره‌ای نداشته باشم زیرا  با سپری کردن آ‍ن‌ها چندین قدم از دیگران جلو می‌افتم و همواره در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرم.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.