سخنی با کنکوری ها(بخش دوم)

آقاي لوريس چکناواريان که از اساتيد مسلم موسيقي و از اقليت‌هاي مذهبي کشورمان است، در جايي حرف بسیار جالبي زده است. او مي‌گويد: آدمي هر چه از عمرش مي‌گذرد و پخته‌تر مي‌شود، سعي مي‌کند که بي‌تکلف‌تر و ساده‌تر باشد و همه حاشيه‌ها و جوانب را کنار بزند. وي منظورش را اين‌گونه بيان مي‌کند که حتي اگر در سال‌هاي گذشته بدش نمي‌آمده ديگران او را استاد و دکتر و … صدا کنند، اما اکنون ترجيح مي‌دهد که ديگران اورا بسيار ساده و صميمي يعني همان «لوريس» صدا کنند و اين نوع برخورد و رفتار بيشتر به دلش مي‌نشيند؛ چرا؟ چون آدمي که به سمت کمال که حرکت مي‌کند تمايل پيدا مي‌کند تا القاب و صفات دست و پاگير را کنار بگذارد و همه فکر و ذکرش متوجه هدف و مقصود شود.
 
goalss

 
وي در این رابطه داستانک جالبي هم مي‌آورد و مي‌گويد: روزي ملانصرالدين متوجه شد که هندوانه در جنوب شهر کيلويي صد تومان است، در حالي که در شمال شهر کيلويي سيصد تومان؛ به طمع مي‌افتد که بار هندوانه‌اي بزند به تجريش ببرد. بعد از اينکه تا آنجا که مي‌توانسته بار هندوانه روي الاغش مي‌زند و راه مي‌افتد، اما هر چه به طرف بالا و بالاتر مي‌رود، کار سخت‌تر مي‌شود و خودش خسته و الاغش خسته‌تر مي‌شود؛ تا جايي که مي‌بيند يا بايد قيد الاغ را بزند يا قيد هندوانه را. ناچار يکي يکي از بارش کم مي‌کند و هدفش را رسيدن به مقصد قرار مي‌دهد. وقتي که به تجريش مي‌رسد مي‌بيند که به شمال شهر رسيده، اما يک هندوانه هم برايش باقي نمانده است!
 
آري داوطلبان عزیز کنکور سراسری! حرف دوم ما اين است که اگر مراد و مقصود شما رسيدن به جلسه آزمون سراسري است و امتحان و آزمون موفقيت‌آميز، بايد تمام حاشيه‌ها و جوانب را از خود دور کنيد و فقط به مقصد فکر کنيد مثل جناب چکناواريان، حتي القاب و ضمايم هم برايتان مهم نباشد. ساده و بي‌تکلف به کارتان بپردازيد و فقط به حضور در کنکور و موفقيت در آن فکر کنيد. کمتر به مناسبت‌هاي اطراف خود دل مشغول شويد. اگر چنين کنيد، حتماً مثل ملانصرالدين به مقصد و مقصود نمي‌رسيد. بارهاي اضافي را خالي کنيد و تمام حجم فکر خود را معطوف کنکور و شرکت در آن قرار دهيد. اين روزها بويژه اين اواخر ممکن است که هزار و يک اتفاق ريز و درشت و تلخ و شيرين براي شما اتفاق بيفتد، تا آنجا که مقدور است کنار بکشيد و کار ناتمام خود را به اتمام برسانيد. کم نبوده‌اند تيم‌هاي ورزشي که در دقيقه نود، در حالي که تنها يک يا دو دقيقه به پايان بازي مانده، تمرکز لازم را از دست داده و شکست را با پيروزي معاوضه کرده‌اند. شما اين گونه نباشيد. تا آنجا که مي‌توانيد، در اين چند هفته پاياني حاشيه‌ها را از خود دور کنيد و فقط و فقط به هدفتان فکر کنيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.