سرمایدار هستی ، مولّد باش!

از کودکی دوست داشته‌ایم که در کنار علم و دانش زیاد، ثروت هم داشته باشیم. چه کسی از ثروتمند شدن بدش می‌آید و یا آن را دوست ندارد. بد نیست بدانید که تمامی ثروتمندان ، دارایی و ثروت فعلی را مدیون سرمایه‌گذاری‌های گذشته  هستند.

این مساله مهم و کلیدی را همیشه خوب به خاطر داشته باشید که سرمایه‌گذاری همیشه با پول و اناشتن و به کار انداختن آن اتّفاق نمی‌افتد. سرمایه آن چیزی است که قابل رشد و پیشرفت باشد و با فزونی گرفتن ، سبب ارتقاء و اعتلای اصلِ خود و در اختیار دارنده‌ی آن می‌شود.

index

با این تعریف می‌فهمید که بسیاری از لوازم و وسایل مادّی سرمایه‌ی واقعی نیستند و هم‌چنین اغلبِ  شما سرمایه‌دار هستید. دانش ، آگاهی ، هوش و استعداد خدادادی و بسیاری داشته‌های دیگر سبب شده است تا افرادی پُر سرمایه باشید.

حالا مانده‌است تا با استفاده‌ی درست از این داشته‌ها و سرمایه‌های معنوی به دنبال زایایی و جوشش این سرمایه‌ها یاشید. تنها در این صورت است که به زودی غرق در سرمایه‌ها و داشته‌های مادّی خواهید شد.

شما با درس خواندن ، مطالعه، تست زنی منظم و مستمر، مرور و تمرین درس‌های‌تان بر مبنای یک برنامه ریزی دقیق و اصولی، در حال انجام سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای آینده‌ی خود هستید. در انجام این سرمایه‌گذاری ، مصمّم ، مقاوم و جدّی باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.