سلام بر تو ای باب الحوائج

سلام بر تو، که وارث نیکان و آبروبخش نیاکانی.

سلام بر تو، که نیازمندان را باب الحوائجی.

سلام بر نام معطر و زیبایت، که الهام بخش صبوری و شکیبایی و بردباری و حلم است.

سلام بر سجاده ای که از اشکهایت خیس می شد.

و بر زمینی که پیشانی و صورت بر آن می نهادی.

و بر آن دستها، که به درگاه خدا می گشودی.

20111231154634671_t-imamkadhim-01

سلام بر آن گوهرهای غلطانی که از آسمان چشمانت بر گونه نورانی ات می چکید.

سلام بر کند و زنجیری که از بوسه بر دست و پایت قداست یافت.

سلام بر مرقد نورافشانت، که آسمان تیره عراق را روشن و جانهای شیعیان مظلوم آن دیار را گلشن ساخته است.

سلام بر تو و بر پدران و فرزندانت، بر شیفتگان و پیروانت.

سلام بر تو، که مایه افتخار اسلامی و شیعه به وجود تو می بالد.

ایران، همراه عشق تو، پیکر فرزندان بسیاری از نسل تو را در آغوش کشیده است.

سلام بر تو … امام مظلوم و مسموم، زجر دیده زندان جفا، رداپوش محنت در راه خدا، جرعه نوش جام بلا، به عشق مولا مبتلا. سلام بر تو و بر حرم تو در کاظمین، که قبله اهل ولاست و کعبه عشق است و منزلگه شوق

خراسان، راضی است که «رضا»ی تو را دارد.

شیراز، حمد می کند که «احمد» تو در آنجاست.

20111231154658234_t-imamkadhim-04

قم، «عاصمه » تشیع و فقاهت، «معصومه » تو را در بردارد.

و … شهرها و روستاهای بسیار، نوادگان تو را چونان گنجی در سینه های خود به امانت نگه می دارند و هر کدام منبع برکتهای فراوانند.

حتی «حوزه علمیه »، درخت پرثمری است که در بوستان حرم دخترت روییده وشکوفه ای است که بر شاخه «حرم اهل بیت » شکفته است.

سلام بر تو و بر اراده و صبوری ات.

سلام بر تو، که حکومت ستم، از نستوهی تو به ستوه می آمد.

زندانبانان، اسیر صفا و عبودیت تو می شدند.

سلام بر تو و بر تن رنجورت که در ژرفای تاریک مطامیر، محبوس و معذب بود، و برجنازه مطهرت که بر «جسر بغداد» نهاده شد.

سلام بر تو … امام مظلوم و مسموم، زجر دیده زندان جفا، رداپوش محنت در راه خدا، جرعه نوش جام بلا، به عشق مولا مبتلا.

سلام بر تو و بر حرم تو در کاظمین، که قبله اهل ولاست و کعبه عشق است و منزلگه شوق.

سلام بر تو، کاظم آل محمد(صلی الله علیه وآله)!

201112311547260_t-imamkadhim-08

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.