سپاسگزارم . همین!

سلام

 گاهی فقط یک تشکر ساده و قدردانی بی آلایش روحمان را تازه می‌کند. قدردانی و تشکر نه تنها در طرف مقابل تأثیر و حالت مثبت ایجاد می‌کند بلکه در درون ما نیز احساس خوب و سبک بالی القا می‌نماید.

در بحث جاذبه و انرژی ، قدردانی یک سنت نیک و پسندیده تلقی می‌گردد زیرا از طریق قدردانی نه تنها بینش مثبت خود را به نمایش می‌گذاریم بلکه به طرف مقابل نشان می‌دهیم که کارش برای‌مان ارزنده و سازنده بوده و ما کار وی را دیده و احساس کرده‌ایم.

thank-you-quote2

قدردانی موجب می‌شود فرد مورد تقدیر قرار گرفته باز هم هر کاری بتواند برای ما انجام دهد زیرا از قدردانی ما احساس مثبتی بدست آورده است که وی را به انجام کارهای بیشتری برای ما ترغیب می‌کند.

قدردانی و سپاسگزاری خود به خود موجب بروز اتفاقات خیر و نیک بیشتری از اطراف و دوستانمان برای ما می‌شود. حتی می‌توانید برای کسی که زحمات بسیاری برایتان کشیده نامه‌ای دستی یا الکترونیکی بنویسید و در آن تمام خوبی‌ها و مهربانی‌هایش را به وی یادآوری کنید و مفصّل قدردانی و سپاسگزاری نمایید.

بهتر است برای تأثیرگذاری هرچه بیش‌تر خودتان آن نامه را برای مخاطب‌تان بخوانید و این نامه را با تمام احساسی که در آن قرار داده‌اید به وی هدیه نمایید، لحظه بسیار زیبا و انرژی بخشی است.این کار را انجام دهید و اثرات فوق العاده آن را مشاهده کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.