سکوهای پرواز

مطمئناً برای هر کسی لیستی از کارها وجود دارد که با انجام این کارها و تمرکز بر روی آن‌ها پرش بزرگی در میزان درصدها و ترازش در آزمون های آزمایشی ایجاد می‌شود.

در اکثر موارد این لیست بستگی خیلی زیادی به میزان ساعات مطالعه ندارد و باید فقط تکنیک‌های مؤثر برای مطالعه‌ی خود را پیدا کرد تا ساعات مطالعه را در کنار افزایش کمی، با کیفیت و ارزشمند کرد.

در واقع و به عبارت ساده تر با حداقل کمیت، حداکثر کیفیت را به بار آورد. اگر مواردی از این لیست را جمع‌آوری کنیم می توان گفت که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند  از:

images

  • افزایش تمرین‌های تشریحی و بازآموزی پاسخ‌های تشریحی

  • افزایش تمرین‌های تستی و یافتن راه‌حل‌های تستی منطقی

  • کاهش تعداد پاسخ‌های نادرست سر جلسه‌‌ی آزمون

  • برگزاری آزمون در خانه با استفاده از تستهای استاندارد

  • بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق سوالات آزمون‌های قبلی

  • مرور منظم و مستمر نکات مهم و کلیدی آزمون های قبلی

  • استفاده از تکنیک‌های تست‌زنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.