شتاب نکن ، عجله ممنوع!

سلام

امام حسن عسکری که درود خدا بر او باد، فرموده اند: تا جایی که می توانی تحمّل کنی، دست نیاز به سوی مردم دراز نکن.

زیرا هر روز ، روزیِ تازه‌ای دارد. بدان که پافشاری در درخواست هیبت آدمی را از بین می برد و رنج و سختی به بار می‌آورد.

پس صبر کن تا خداوند دری به رویت بگشاید که به راحتی از آن وارد شوی؛ که احسان ، به آدم اندوهناک و امنیّت ، به آدم فراری وحشتزده چه نزدیک است.

images

 

چه بسا دگرگونی‌ها و گرفتاری‌ها که نوعی تنبیه خداوند هستند ؛ و چه بسا بهره‌مندی‌ها و نعمت‌ها که مستلزم زمان خاصّی هستند.

 پس برای چیدن میوه‌های نارس شتاب مکن که به موقع آن‌ها را خواهی چید.

بدان کسی که تو را تدبیر می‌کند ، بهتر می‌داند که چه وقت مناسب حال توست، پس در همه ی کارهایت به انتخاب او اعتماد کن تا حال و روزت سامان بگیرد.[1]

 

[1] . بحار الانوار جلد 4 / صفحه 378/ حدیث78

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.