شجاعت این است!

سلام

 گفت:«باز هم که ابرو درهم کشیده‌ای و عصبانی قدم می‌زنی! باز اتّفاقی افتاده‌است؟»

گفتم:«یک‌جای کار ایراد دارد ولی هرچه فکر می‌کنم نمی‌فهمم مشکل کجاست. درس‌ را با استفاده از کتاب درسی و جزوه معلم می‌خوانم. امّا نمی‌دانم از کدام کتاب کمک آموزشی استفاده کنم که درس را بهتر و کامل تر توضیح داده باشد.

اگر بخواهم از تمام کتاب‌هایی که در یک درس دارم استفاده کنم ، وقت ندارم و اگر بخواهم فقط از یکی استفاده کنم ، نمی‌دانم کدام بهتر است. امان از وقتی که بخواهم تست بزنم. نمی‌دانم از بین کتاب‌های متعدّدی که دارم کدام کتاب را برای تست استفاده کنم. به‌کار خودم مانده‌ام.»

index

گفت:«راست گفتی ، جایی که ایراد دارد همین تعدّد منابع مطالعاتی است که عملا قدرت تمرکز را از تو می گیرد. اوّلاً این مساله مهم را همیشه به خاطر داشته باش که ضرورت استفاده از کتاب کمک آموزشی به معنی کتابی که درس را توضیح داده باشد ، فقط برای مباحث و موضوعاتی است که در آن‌ها اشکال داری. وقتی کتاب درسی را مطالعه کردی، جزوه‌ات را خواندی ، درس را فهمیدی و از عهده‌ی پاسخ‌گویی به تست برآمودی ، دیگر چه نیازی به کتاب کمک آموزشی هست؟

حالا اگر بعد از مطالعه‌ی مبحثی خاص از عهده‌ی پاسخ‌گویی به پرسش‌هایش برنیامدی و اشکال داشتی باید به کتاب کمک آموزشی مراجعه کنی. علاوه بر این روش ، باید تنها یک کتاب را برای این مراجعه در نظر بگیری. خوب است که در زمان انتخاب ، کتابی را انتخاب کنی که از سایر کتاب‌ها نسبتاً بهتر است و تا پایان نیز همان یک کتاب منبع مراجعه‌ات باشد.

ثانیاً در مورد تست‌ها هم موضوع همین‌گونه است. وقتی تست‌های اغلب کتاب‌ها از منابعی ثابت تهیّه می‌شوند و یکسان هستند ، ضرورت استفاده از کتاب‌های تست متعدّد چیست؟ در زمان انتخاب کتاب تست هم باید کتابی را انتخاب کنی که تعداد قابل قبولی تست تألیفی مناسب داشته باشد و هم‌چنین پاسخ‌های تشریحی تست‌ها نیز دقیق و کامل و واضح نوشته شده باشند. استفاده از همین یک منبع برای پوشش دادن به کارهایت کافی است.»

گفتم:«حالا چه‌کنم؟» گفت:«شجاعانه در هر درس یک کتاب کمک آموزشی و یک کتاب تست انتخاب کن و سایر کتاب‌هایت را کنار بگذار و از آن شجاعانه‌تر خودت را وادار کن تا فقط از همان منابع استفاده کنی.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.