شرط موفقيت: يک درصد نبوغ، 99 درصد عرق ريختن(بخش چهارم)

يا با تلاش پرواز کن يا همچون کرم بخز !
 
مردي يک پيله پروانه پيدا کرد و آن را با خود به خانه برد. يک روز سوراخ کوچکي در آن پيله ظاهر گشت. مرد که اين صحنه را ديد با دقت هرچه تمامتر به تماشاي این منظره نشست.ساعت‌ها طول کشيد تا آن پروانه توانست با کوشش و تقلاي فراوان، قسمتي از بدن خود را از آن سوراخ کوچک بيرون بکشد.
 
پس از مدتي به نظر رسيد که آن پروانه هيچ حرکتي نمي‌کند و ديگر نمي‌تواند خود را بيرون بکشد، بنابراين، مرد تصميم گرفت که به پروانه کمک کند تا از پیله بیرون بیاید!او يک قيچي برداشت و با دقت بسيار، کمي آن سوراخ رابزرگتر کرد. بعد از اين کار، پروانه براحتي بيرون آمد؛ اما چيزهايي عجيب به نظر مي‌رسيد: بدن پروانه ورم کرده بود و بال‌هايش چروکيده بود.
 
index

 
مرد همچنان منتظر ماند. او انتظار داشت که بال‌هاي پروانه بزرگ و پهن شود تا بتواند اين بدن چاق را در پرواز تحمل کند؛ اما چنين اتفاقي نيفتاد. در حقيقت، پروانه ما باقي عمر خود را به خزيدن به اطراف با بال‌هاي چروکيده و تن ورم کرده گذراند و هرگز نتوانست پرواز کند.
 
آنچه اين مرد با شتاب و مهرباني خود انجام داد، سبب اين اتفاق بود. سوراخ کوچکي که در پيله وجود داشت حکمت خداوند متعال بود.پروانه بايد اين تقلا را انجام مي‌داد تا مايع موجود در بدن او وارد بال‌هايش شود تا بال‌هايش شکل لازم را براي پرواز بگيرند.
 
بعضي از مواقع، تلاش و کوشش و تحمل مقداري سختي، دقیقا همان چيزي است که ما در زندگي به آن نياز داريم. اگر خداوند اين قدرت را به ما مي‌داد که بدون هيچ مانعي به اهداف خود برسيم، آن‌گاه چنين قدرتي که اکنون داريم، نداشتيم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.