شرط موفقیت در کنکور

دست‌یابی به پیشرفت درسی و موفقیت در کنکور سراسری مانند تحقق اهداف دیگر، قوانین و اصولی مخصوص به خود را دارد. یکی از آن اصول که شاید کم‌تر مورد توجه داوطلبان کنکور قرار گرفته است، اصل آهسته و پیوسته رفتن است. برخی دانش‌آموزان تمام کردن کتاب‌ها را در اولویت قرار می‌دهند و در دقیق‌خوانی ثبات ندارند. آهسته و پیوسته رفتن با دقت از شرایط کلیدی برای موفقیت در آزمون سراسری است.

در همه‌ی اقداماتی که در جهت دست‌یابی به هدفتان انجام می‌دهید همواره این اصل کلیدی و بسیار مهم را به خاطر داشته باشید. به این موضوع بیندیشید که مطالعه‌‌ی شتابزده و بی‌کیفیت سودی ندارد. از همین ابتدای کار این اصل را بپذیرید و آن را تمرین کنید. در بطن این اصل اصول دیگری چون پرهیز از افراط و تفریط نیز نهفته است.

تلاش کنید در هنگام درس خواندن تعادل مطالعاتی را رعایت کنید و در برنامه‌ریزی خود به آن اهمیت زیادی بدهید. تنها انجام یک کار، ضامن به نتیجه رسیدن آن نیست، بلکه کاری نتیجه‌‌بخش خواهد بود که حساب‌شده انجام شود. پس تابستان خود را آگاهانه، اصولی و با برنامه‌ریزی دقیق هزینه کنید.

رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود           رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

92

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.