ششمین روز از دوران طلایی

اکنون شش روز از تعطیلات عید نوروز سپری شده است و تقریبا در نیمه ی راه قرار دارید.

به توانمندی و رشد و ارتقای خویش باور مثبت داشته باشید تا بتوانید با انرژی و انگیزه هر چه بیشتر کار را دنبال کنید و خستگی و ناتوانی را از خود دور کنید.

سعی کنید در این روزها جدیت بیشتری به خرج دهید و طبق برنامه تان جلو بروید.اگر دوست و آشنا و افراد فامیل به شما پیشنهاد برنامه یا تفریح دادند شهامت این را داشته باشید که به آن ها نه بگویید.

index

به حرف های دیگران توجهی نکنید و به کار خود ادامه دهید. سعی کنید شب ها تا دیر وقت بیدار نمانید و صبح ها زود از خواب بیدار شوید تا در طول روز کسل و بی حوصله نباشید.

فردا نیز کار بسیار مهمی در پیش دارید چرا که با شناخت دقیق از برنامه ریزی و اقداماتی که در هفته اول تعطیلات انجام داده اید بایستی برای نیمه ی دیگر تعطیلات برنامه ریزی کنید و در صورت لزوم تغییراتی در آن ایجاد کنید.

در طول این ایام تغذیه مناسب را فراموش نکنید که این امر به میزان راندمان شما در مطالعه و درس خواندن و هم بر میزان خواب شما در طول شبانه روز تاثیر خواهد گذاشت همچنین خوردن صبحانه را به هیچ قیمتی فراموش نکنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.