شعله اشتياق ،رمز پيروزي

هیچ کار بزرگی بدون اشتياق و انگیزه بالا انجام نشده است.همیشه این اصل مهم را بخاطر داشته باشید که هيچ چيز جاي اشتياق را نمي گيرد. فردی که با اشتیاق کاری را شروع می کند نيرويي شگرف مي يابد و چنين نيرويي منشا قدرت مي شود.  انسان در هر کاري که اشتياق داشته باشد توفيق مي يابد.

اگر مي خواهيد شعله اشتياق خويش را دامن بزنيد کارهای زیر را انجام دهید:

* احساس تکليف را در خود بپروريد

خود را به انجام کاري مکلّف سازيد تا کوره اشتياق تان روشن شود. آيا پروژه اي هست که رغبتي چندان به انجام آن نداشته باشيد؟ اگر هست، براي اتمام آن ضرب الاجلي تعيين کنيد. ضرب الاجل بايد طوري تعيين شود که تحرّکي بيشتر طلب کند. اين کار باعث مي شود که نيروي خود را جمع کنيد و بر تمرکز خويش بيفزاييد.

ذذذووو

* بيش از حدّ انتظار کار کنيد

يکي از راه هاي ارائه اشتياق به ياران تيمي اين است که علاوه بر بار سربار را هم ببريد. اين هفته که کاري از شما خواستند، آنچه را که لازم است انجام دهيد و اندکي هم از آن حدّ فراتر رويد. آنگاه تاثير آن را بر فضاي تيم مشاهده نماييد.

* سعي کنيد هر کاري را در سطح عالي آن انجام دهيد.

کاري که امروز به خوبي انجام شود سنگ بناي کار خوب فردا است. کاري که خوب انجام شود اشتياق ما را برمي انگيزد. اگر استانداردهاي کاري خود را پايين گرفته ايد ، بر کوشش خود بيفزاييد تا کار را در عالي ترين سطحي که براي تان ممکن است انجام دهيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.