شیوه‌های مطالعه و تکنیک‌های آن

از شیوه‌های مطالعه‌ی علمی که بسیاری از صاحب‌نظران به آن معتقدند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- پیش‌خوانی و پس‌خوانی: یعنی دانش آموز و داوطلب کنکور همیشه یک درس از معلم جلوتر باشد تا آمادگی ذهنی کافی برای فراگیری درس ایجاد شود و بعد از فراگیری هر درس توسط معلم یک بار دیگر آن را مطالعه کند.

ب- سؤال کردن: باید درس را به شیوه‌ی سؤالی مطرح کرد و پرسش‌ها را از خود پرسید.

ج- خط کشیدن زیر مطالب مهم: قابل ذکر است که نباید این خط کشیدن‌ها،بیش از ده درصد مطالب هر درس باشد.

د- تکرار مطالب مهم: باید بعد از مطالعه‌ی دقیق و کامل درس، مطالب مهم را از حفظ تکرار و در واقع به نوعی مرور کرد.

http://www.dreamstime.com/-image27882556

تکنیک علامت‌گذاری در متن
در این تکنیک علامت‌هایی را بر روی متن اصلی انجام دهید، از قبیل علامت‌گذاری به شکل‌های مختلف در متن ، خط کشیدن زیر عبارات مهم، حاشیه‌نویسی و … . این موارد بسته به سلیقه‌های افراد متفاوت است؛ اما نکته‌ی مهمی که در هر نوع علامت‌گذاری حائز اهمیت است این است که بهتر است مانند تکنیک سازمان‌دهی، مطالب را در سه دسته‌ی مجزا (موضوع اصلی، نکته‌ی اصلی و موارد جزئی) قرار داده و آن‌ها را با علامت‌های مختلف نشان دهید.
البته نباید فراموش کرد که در کنار روش مطالعه، عوامل محیطی نیز در میزان یادگیری تأثیر دارد. یک محیط مناسب باعث توجه و تمرکز بهتر و بیش‌تر می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.