عاشقی بی تو محال است کجایی آقا؟

🔅 ‏آسمان غرقِ خیال است کجایی آقا؟ / آخرین جمعه‌ی سال است کجایی آقا؟

🔅 یک نفر عاشق اگر بود زمین می‌فهمید / عاشقی بی تو محال است کجایی آقا؟

%d8%b7

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.