عاشق و گرفتار

سلام

آغازگر هر فعّالیّتی نیّت است که جزء جدایی ناپذیر آن به شمار می رود. امّا حرکت آفرین ، قوام بخش ، دوام دار و به نتیجه رساننده ی همان فعّالیّت چیزی جز هدف نیست.

ماکه با آغاز هر نیمسال تحصیلی تلاشی دوباره و تکاپویی مجدّد را آغاز می کنیم ، می دانیم که نیمسال دوم امسال مان با سایر نیمسال ها متفاوت است؛ زیرا این آغاز یک شروع تنها نیست بلکه آغازی هدفمند برای رسیدن به موفقیت است.

Time-For-Success-300x184

بیایید به سنّت همیشگی کلاس درس ، با کلام آموزگار آعاز کنیم. معلّمی که « دکتر حسابی» و میراثش برای ما تلاش علمی تا آخرین دم حیات است فرمود: «داشتن هدف ، و رفتن به دنبالش ، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.»

پس بیایید عاشق و گرفتار هدف های مان باشیم و تا رسیدن به اهداف مان دست از تلاش برداریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.