عربی را چگونه بخوانیم؟

بعضي از داوطلبان کنکور برای مطالعه درس عربی از کتاب درسی استفاده نمی‌کنند و چون این درس در پیش‌دانشگاهی (به جز در رشته‌ی انسانی) تدریس نمی‌شود، کتاب‌های عربی به فراموشی سپرده می‌شود و به خواندن یک کتاب کمک‌درسی یا جزوه و زدن تست‌های طبقه‌بندی قناعت می‌کنند؛

در حالی که در سال‌های اخیر خیلی به ترجمه و درک مطلب در عربی اهمیت داده شده است و خیلی از تست‌های قواعد هم در صورت معنی کردن درست سؤال و گزینه‌ها حل می‌شوند. پس باید به کل کتاب اشراف داشته باشید. اما چگونه؟

عربی3

1– ابتدا باید قواعد هر درس را از روی کتاب درسی و جزوه‌ی مدرسه یا دی وی دی آموزشی با دقت هر چه تمام بخوانید.

2– تمرین‌های هر درس را بدون نگاه کردن به پاسخ‌ها حل کنید و تک تک آن‌ها را در طول حل کردن معنی کنید.

-3 بعد از تسلط بر قواعد، متن آن درس را خط به خط بخوانید و جملات را تجزیه و تحلیل و معنی کنید.

4– سعی کنید معنی کلمات را در جمله یاد بگیرید تا بهتر در ذهن و حافظه بلند مدت شما باقی بمانند.

5– تست‌های عربی را به صورت مخلوط بزنید نه به صورت طبقه‌‌بندی؛ زیرا مثلاً وقتی شما در حال زدن تست مجرورات هستید، مسلماً ناخودآگاه گزینه‌ای را که کسره دارد انتخاب می‌کنید و متوجه نمی‌شوید آن درس را یاد گرفته‌اید یا نه!

6– در حین زدن تست، سؤال‌ها و تک تک گزینه‌‌ها را معنی کنید؛ حتی اگر تست ترجمه نباشد و فقط قواعد را در نظر داشته باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.