عوامل مؤثر بر پیشرفت درسی

چنان‌چه آموخته‌های فرد با توان و استعدادهای بالقوه‌اش هماهنگ باشد و شرایط زیر در نظر گرفته شود می‌توان گفت پیشرفت تحصیلی اتفاق افتاده است.

1– محیط درس خواندن (محیط صمیمی در زمان آموزش خشک و سرد نباشد.)

2– تمرین و تکرار مستمر (حل تمرین به صورت منظم باعث افزایش یادگیری خواهد شد.)

3– استفاده از وسائل و منابع کمک‌آموزشی مناسب در کنار کتاب درسی (جزوه‌‌محور نباشید.)

better1

4– داشتن یک فراشناخت منطقی در مورد نحوه و روش درس خواندن و زمان آن (بازدهی شما در چه ساعتی از روز بیش‌تر است؟)

5– داشتن یک برنامه‌ی درسی مؤثر (تعداد صفحات، زمان تعیین‌شده برای مطالعه‌ی تعداد صفحات و …)

6– داشتن یک خانواده‌ی علمی به عنوان حامی و پشتیبان (داشتن اولیایی که امر یادگیری فرزندشان را پیگیری می‌کنند.)

7– انتخاب دوستانی که زمینه‌ی درس‌خوان بودن و علمی شدن شما به خوبی را فراهم کنند.

منبع:kanoon.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.