فاصله‌ی زمانی بین مطالعه تا ارزیابی

یکی از کلیدی ترین و مهم‌ترین ارکان یادگیری، رعایت زمان است. هر وقت مطلبی را می‌خوانید همان‌گونه که باید برای مرور  آن زمان‌های مشخصی را در نظر بگیرید باید بین زمانی که آن مطلب را می‌خوانید و زمانی که برای ارزیابی و امتحان گرفتن خود در نظر می‌گیرید فاصله بیندازید.

مصداق این عمل زمانی است که شما قبل از امتحان سریع یک مطلب را می‌خوانید و شاید اگر از آن مطلب در امتحان سؤالی هم طرح شود بطور کامل و به درستی به آن پاسخ بگویید ولی بعد از مدتی پس از امتحان آن را فراموش کرده و به یاد نمی‌آورید. علت آن است که شما آن مطلب را فقط حفظ کرده‌ و یاد نگرفته‌اید اما چون فاصله‌ای بین مطالعه و ارزیابی وجود نداشته این باور غلط را داشته‌اید که مطلب را به خوبی فرا گرفته‌اید.

برای آن‌که با چنین مشکلی مواجه نشوید و به عبارت دیگر آن‌چه را می‌آموزید در زمان مناسب محک بزنید تا متوجه آن‌چه یاد نگرفته‌اید شوید، دقت کنید که فاصله‌ی مراحل ادراک و تثبیت با مرحله‌ی تسلط بخوبی حفظ شود؛ یعنی زمانی که درسی را می‌خوانید و تمرینات آن را حل می‌کنید با کمی فاصله‌ی زمانی خود را با تست زدن ارزیابی کنید. بهتر است درس‌های عمومی را با فاصله‌ی 24 تا 48 ساعت بعد از مطالعه تست بزنید؛ ولی در درس‌های اختصاصی این زمان می‌تواند بسیار کم‌تر از این شود.

kk

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.