فصل تابستان، بهترین زمان برای شروع درس خواندن

تابستان بهترین زمان شروع برای درس خواندن است؛ زیرا دانش‌آموز و داوطلب کنکور بدون نگرانی و دغدغه‌های دیگر، برنامه‌ی جامعی را بر مبنای آزمون آزمایشی که در آن شرکت می کند برای خود طراحی می‌کند که اساس آن بر مبنای پیشرفت استوار است.

در این برنامه دانش‌آموز بین مطالعات خود در سال قبل با برنامه‌های درسی آینده ارتباط معناداری ایجاد می‌کند و تجارب ارزشمندی کسب می‌کند. یکی از این تجارب، شناسایی نقاط ضعف و مهم‌تر از آن، برطرف کردن آن‌هاست.

۱۹۲۰_doctors039day2018

تجربه‌ی بسیار ازشمند دیگر، ایجاد تعادل مطالعاتی است، به گونه‌ای که با مطالعه و درس خواندن در تابستان می‌تواند ضمن رسیدن به یک مدیریت زمان معقول تعادل مطالعاتی خود در سال تحصیلی جدید را نیز حفظ کند و با این روش درس خواندن را در مهرماه با قدرت شروع کند. 

هم‌چنین بین آموخته‌های خود در سال قبل با مطالب سال آینده هماهنگی ایجاد کند که این موضوع باعث تقویت پایه‌ی علمی او می‌شود و باعث تسلط بیش‌تر دانش‌آموز در حل تست‌های ترکیبی و مفهومی که اساس تست های کنکورهای سالهای اخیر را تشکیل می دهند، خواهد شد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.