فعّالیّت احساسی یا تلاش منطقی !

سلام

  نخستین روز برنامه‌ام را بطور کامل و دقیق انجام دادم. نمی‌خواستم در اوّلین گامی که برمی‌دارم ، شرایطی را تجربه کنم که نتیجه‌اش باقی ماندن بخش از کارهای امروز برای فردا باشد.

از طرفی نیز نمی‌خواستم مطالعه‌ و درس خواندنم سرسری و بدون عمق و کیفیت لازم باشد تا بعداً مجبور به تکرار مطالعه‌ی مجدد همین مطالب باشم. به همین دلیل کوشیدم دو نکته را مراعات کنم:

images

نخست به تمام زمان‌هایی که در برنامه‌ام مشخّص شده است پای‌بند باشم و دیگر این که از وقت‌های دراختیارم بهترین استفاده را ببرم.

به زمان‌ها مقیّد بودم و در هر بازه مطالعاتی تنها کارهایی را انجام دادم که باید انجام می‌دادم و نه کارهایی را که دوست داشتم انجام بدهم. 

فکر می‌کنم کلید موفّقیّتم کنار گذاشتن میل و انجام دادن وظیفه بود. مهمترین درسی که آموختم این بود که فهمیدم در جریان زندگی ، شرایط تسلیم می­شوند ، اگر اهل تصمیم باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.