فعّالیّت مطالعاتی ، سلامت عمومی

سلام

گاهی چنان به درس و مطالعه می‌چسبیم که گویی هیچ اقدام دیگری برای موفّقیّت در فعّالیّت مطالعاتی خود نباید انجام بدهیم.

تردیدی در این که باید کار و فعّالیّت اصلی‌مان درس و مطالعه باشد ، وجود ندارد. امّا علاوه بر این فعّالیّت اصلی ، کارها و عوامل دیگری وجود دارند که سبب می‌شوند انجام همین فعّالیّت اصلی با سهولت و راحتی بیش‌تری صورت می‌پذیرد. یکی از این عوامل ، سلامت عمومی است.

Health Tools400

سلامت عمومی مجموعه‌ای از  شرایط و وضعیّت جسمی و نیز روحی است. بنابراین لازم است که علاوه بر پرداختن به فعّالیّت مطالعاتی ، مراقب سلامتی جسمی خود هم باشید و هم‌چنین بکوشید تا از شرایط مناسب روحی بهره ببرید.

تردید نداریم که مفهوم مراقبت از سلامتی جسمی را به روشنی می‌دانید. امّا این اصل مهم را همواره بخاطر داشته باشید که برخورداری از نگاه مثبت و آینده را روشن دیدن کمک می‌کند تا فضای پیش‌روی‌تان را درست و دقیق و امیدوارانه ترسیم کنید.

  همین ترسیم درست کمک خواهد کرد تا با انژی و انگیزه‌ای مضاعف فعّالیّت اصلی‌تان را که همان تلاش مطالعاتی است ، انجام دهید. پس برای انگیزه‌مند شدن و پیمودن مسیر موفّقیّت ، مراقبت سلامتی عمومی‌تان باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.