فقط به تو پناه می‌برم ، فقط به تو!

سلام

  خدایا به تو پناه می‌بریم از شور حرص ، و تندی خشم ، و چیرگی حسد، و کم طاقتی ، و ناخرسندی از روزی مقدّر ، و تندخویی ، و زیاده روی در لذّت جویی ، و پافشاری بر باطل ، و پیروی هوای نفس ، و سرپیچی از راه راست ، و فرو رفتن در خواب غفلت ، و کوشش بیش از نیاز، و برگزیدن باطل به جای حق ، و پافشاری بر گناه.

خدایا به تو پناه می بریم و از این که چیزی را درخواست کنیم که حقّ ما نیست و ندانسته بدون علم و دانش سخنی بگوییم.  به تو پناه می‌بریم  از این که در دل خیال فریب کسی را بپروریم و از این که شیفته‌ی کردار خود شویم و آرزوهای دور و دراز کنیم.

shof_9f003338d6b8713

خدایا به تو پناه می‌بریم از بد سرشتی، و ناچیز شمردن گناهان کوچک ، و غلبه‌ی شیطان. به تو پناه می‌بریم از اسراف کردن ، و نیافتن روزی به مقدار نیاز. به تو پناه می‌بریم از سرزنش شدن توسّط دشمنان  و نیازمند شدن به همانندان خود  و زندگی در سختی. 

خدایا به تو پناه می‌بریم از بزرگ‌ترین حسرت و سنگین‌ترین ناگواری  و بدترین تیره بختی  و سرانجام بد و ناامیدی از پاداش نیک  و فرود آمدن عذاب.

خدایا بر محمّد و خاندان پاک و مطهرش سلام و درود فرست و به رحمت خود ، من و همه ی مردان و زنان با ایمان را از آن چه گفته شد در امان بدار. ای مهربان‌ترین مهربانان.

 

فراز هایی از دعای 8 صحیفه‌ی سجّادیه  ـ  در پناه بردن به خدا از اخلاق زشت و امور ناپسند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.