فقط به یاد بیاور …

سلام

در طی دوران و شرایط پرتلاش و زحمت زندگی گاهی خود را در احاطه کامل خستگی و ناامیدی می یابید در صورتیکه در همان لحظه به خودتان بیایید و به آسمان نگاه کنید، به یاد بیاورید روزهایی که از او کمک خواستید و شما را اجابت نمود.

به یادآورید روزهایی که از او چیزی درخواست کردید که برایتان مهم و ارزشمند بود و او عطا فرمود. به یاد بیاورید روزهایی دوران کودکیتان را که او را در آغوش می‌کشیدید و از لطف و محبت بی‌کرانش را منبع تغذیه روحتان قرار می‌دادید.

index

به یاد آورید روزهایی را که ناراحت بودید و او را فراموش کردید در حالیکه او هیچگاه فراموشتان نکرد و به یادآورید زمانی که دستاوردهایی که زمانی به خاطرش دعا کرده‌بودید را به کنار می‌افکندید و در پی بدست آوردن آمال و آرزوهای دیگری بودید او به شما توجه می‌نمود.

گاهی به یاد بیاورید تمام نعمات و موهبتهای خوب و مثبت الهی را و گاهی به خاطر بیاورید که او از قبل تمام آنچه امروز برایتان اتفاق افتاده را همچون قصه ای بیان نموده اما در انتها فرموده که هیچ گاه در طی نمودن و به پایان بردن این مسیر تنهایتان نخواهد گذاشت.

خدا را هیچگاه فراموش نکنید و با جسارت ادامه دهید و بدانید که او همواره در کنارتان خواهد بود و یاریتان خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.